SavaşAdar ayının 13'ünde, imparatorluk genelindeki Yahudiler, organize gruplar halinde, kendilerine zarar vermek isteyen kişilere saldırırlar.

Yahudilere karşı direnç, iki sebepten dolayı, çok düşük düzeyde kalır.

İkinci kararın yayınlanması, insanların Yahudilerden çekinmesine yol açmıştır. Bunun yanında, artık kralın baş danışmanı olan Mordehay'ın ünü her yerde duyulmuştur ve halk onun sahip olduğu bu güçten çekinmektedir. Yahudilerin düşmanları arasında 75.000 kişi öldürülür. Fakat Yahudiler ganimete el koymayarak, herkese, bu savaşın sebebinin daha da zenginleşmek değil, sadece kendilerine karşı var olan tehdidi yok etmek olduğunu gösterirler.

Ahaşveroş 13 Adar günü, Şuşan'da 500 kişinin öldürüldüğü konusunda bir rapor alır. Ahaşveroş, Şuşan'daki Yahudilerin, 13 Adar günü savaşı kısa keserek, kralın yaşadığı Şuşan'da "aşırıya kaçmaktan" çekindiklerini düşünür. İkinci kararı çıkartırken Ahaşveroş'un niyeti, Yahudilerin istedikleri şekilde davranabilmeleridir ve Ahaşveroş bu raporu aldıktan sonra Yahudilerin, belirtilen çekince sebebiyle istedikleri şekilde davranamadıkları sonucuna varır. Ahaşveroş bu sebeple Ester'e, başka bir isteği olup olmadığını sorar. Ester, Şuşan'daki Yahudilerin ertesi gün, yani 14 Adar'da da savaşmaları ve "iş"i gerektiği gibi bitirebilmeleri için izin ister. Bunun yanında, Aman'ın savaşta ölmüş olan on oğlunun da asılmalarını rica eder. Bu şekilde, bütün bir halkın yok edilmesini isteyen kişilere ne olduğunu herkes görebilecektir. Ahaşveroş bu istekleri kabul eder, bir karar çıkarılır ve Aman'ın oğulları asılır.