Sarayda EntrikaMordehay devamlı olarak saray kapısı civarında dolaştığı için, etrafta olan olaylar konusunda da bilgi sahibi olabilmektedir.

Bir gün, kralın Bigtan ve Tereş adlı iki muhafızının Ahaşveroş'a bir suikast düzenleme planına şahit olur.

Bu muhafızlar, az bilindiği için yanlarındaki Mordehay'ın anlamadığını düşündükleri bir dilde konuşmaktadırlar. Fakat en yüksek Yahudi kurulu olan Sanedrin'in bir üyesi olan Mordehay yetmiş dil bilmektedir ve muhafızların dili de bir istisna değildir. Vakit kaybetmeden Ester'e bir haber göndererek suikast planını ihbar eder. Ester de durumu Mordehay'ın adına krala iletir. Ahaşveroş bu iki muhafızı idam ettirir ve Mordehay'ın hizmeti de kralın hatıra defterine kaydedilir.