partiAhaşveroş zaman kaybetmeden, bu davete gelmesi için Aman'ı çağırtır.

Davet Ahaşveroş ve Aman'ın katılımıyla başlar. Ahaşveroş Ester'e, ne istediğini tekrar sorar. Ester, Yahudileri kurtarma amacıyla yaptığı hareketlerin Tanrı tarafından da onaylandığından emin olmak istediği için, Ahaşveroş'a ileteceği her türlü kurtuluş isteğini ertesi güne saklar. O zamana kadar, doğru yolda olduğuna ve Tanrı'nın, yaptıklarını uygun gördüğüne dair bir işaret arayacaktır. Ahaşveroş'a, isteğinin, ertesi gün düzenleyeceği ikinci bir davete, kral ile Aman'ın gelmesi olduğunu belirtir. Davet sona erdiğinde Aman çok mutlu bir adamdır.

Aman partiden inanılmaz bir mutluluk ve gururla çıkar. Kraliçe ile arasının çok iyi olduğundan şüphesi yoktur; zira iki gün arka arkaya kraliçenin verdiği davete, kraldan başka tek davet edilen kişi kendisidir. Bundan daha büyük bir onuru isteyecek hali yoktur. Aman'ın mutluluğu saray kapısına gelene kadar sürer.

Kapıda eski bir dost vardır. Mordehay, gözünün önünden geçen Aman'ın önünde yine eğilmez. Kendisini neredeyse "dünyanın yaratıcısı" konumunda gördüğü böyle bir anda, karşılaştığı bu hareket, Aman'ın sinirini iyice bozar. Evine gelir ve bir övünme seansına başlar. Zenginliğinden, büyük ailesinden (10 oğul bir kız) bulunduğu konumdan, halktan gördüğü saygıdan ve son olarak da günün olayından - özel parti ve bir diğeri için aldığı davetten - bahseder. Ardından da, tüm bunların, saray kapısındaki sefil Mordehay'ı artık görmeyeceği gün gelene kadar hiçbir anlam ifade etmediğini belirtir. Aman'ın karısı Zereş, kendisine biraz öğüt verir. Buna göre, Aman, Mordehay'ı asmak için, çok yüksek bir darağacı dikecek, ardından, ertesi sabah erkenden, etrafta Mordehay'ı savunacak kimsenin olmayacağı bir zamanda, Ahaşveroş'tan bu iş için izin alacaktır. Mordehay, bu yüksek dar ağacına ibret-i alem diye asılacak ve herkes, büyük Aman'a saygıda kusurun sonucuna şahit olacaktır. Bu iş tamamlandıktan sonra da Aman kraliçenin davetine huzur içinde gidecektir. Aman bu fikre bayılır ve vakit kaybetmeden, kralın sarayı dahil bir çok yerden görülebilecek yükseklikte bir darağacı diker.