Loto[Aman bu tarihe zar atarak ulaşmıştır. Kullandığı zar günümüzde kullanılan küp şeklindeki zarlardır. Küpün her yüzünde, sayıların karşılığı İbranice olarak yazılıydı. Aman ilk zarı attığında Alef (1), İkinci zar ise Gimel (3) gelir. Aman bu iki zarla tarihi (13) belirlemiştir. Daha sonra üçüncü bir zar atarak bunun uygunluğunu test eder. Üçüncü zar tekrar Gimel gelir. Aman sonuçtan oldukça memnundur. Zira bu üç harf, Aman'ın atası olan, eski Amalek kralı (Alef + Gimel + Gimel =) Agag'ı oluşturmaktadır. Fakat Aman üste gelen bu harflerin karşılığında, alta gelenleri de incelemek ister. Alef'in (1) karşısında Vav (6), Gimel'in (3) karşısında da Dalet (4) harfleri olduğunu fark eder. Elindeki iki Dalet ve bir Vav harfini düzenlediğinde inanılmaz mutlu olur. Çünkü karşısına çıkan, Bene-Yisrael'in ebedi kralı (Dalet + Vav + Dalet =) David'dir. Aman bunun üzerine Amalek kralı Agag'ın, Yahudi kralı David üzerinde üstün geleceği sonucuna varır ve işe daha büyük bir şevkle sarılır. - Meam Loez]

Nisan ayının 13'ünde Aman kararı yazdırır ve imparatorluğun her bölgesine, yerel dilde gönderir. Karara göre Adar ayının 13'ünde, genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkekler öldürülecek, malları da yağmalanabilecektir. Bu karar zaman kaybedilmeden her yere ulaştırılır. Aman, uygulamaya henüz on bir ay olmasına karşın, Ahaşveroş'un fikir değiştirme ihtimalinden korktuğundan, bunun hemen yapılmasını ister. Ve karar her yere ulaştığı andan itibaren, Yahudilerin kaderi de mühürlenmiş olur.

Mordehay bu korkunç kararı duyduğu zaman elbiselerini yırtar, çuvallar giyer ve Şuşan sokaklarında ağlayarak dolaşmaya başlar. Şuşan'daki Yahudilerin kendisini görerek, artık dua ve Teşuva zamanının geldiğini anlayacaklarını ümit etmektedir. Mordehay'ın bu garip davranışı ile ilgili haber, Ester'e de ulaşır. Ester'in karardan henüz haberi olmadığından, bu durumdan rahatsız olur. Zira, saray çevresine girebilmesi için, bir insanın düzgün bir elbise giyiyor olması gerekmektedir. Mordehay'a da, bu sebeple saraya girme izni verilmez. Ester Mordehay'ın bu davranışının sebebini öğrenmek istemektedir; fakat Mordehay'ın ne olduğunu bildirmek üzere saraya bir ulak göndermekten çekineceğini de düşünür. Saray avlusunda buluşabilmeleri için, Mordehay'a temiz ve kaliteli kıyafetler gönderir. Ancak Mordehay, matemini bir an için bile bırakmaya yanaşmaz ve kıyafetini değiştirmeyi reddeder. Ester bunun ardından bir ulak göndererek, Mordehay'ın, davranışının sebebini bu kişiye anlatacağını ümit eder. Ümitleri boşa çıkmaz ve Mordehay kararı bu ulağa anlatır. Kendisine sokaklarda asılı olan kararın bir kopyasını verir ve Ester'in, halkının kurtulması için krala başvurması yönündeki isteğini bildirmesini söyler. Ulak Ester'e geri gelir ve Mordehay'ın anlattıklarını iletir.

Ester tereddütte düşmüştür. Kralı, Yahudilerin kurtarılması konusunda ikna edebilmesi için, öncelikle onun gözünde lütuf bulmalıdır. Diğer yandan, Ahaşveroş son 30 gündür, Ester'i yanına hiç çağırmamıştır bile. Ve kraliçe dahil kimsenin, kralın çağrısı olmadan, izinsiz olarak kraliyet odasına girmesi mümkün değildir. Krala, davet edilmeden, hemen gittiği takdirde, kralın gözünde lütuf bulmamakla kalmayacak, aynı zamanda onun öfkesinden, payına düşeni de büyük ihtimalle alacaktır. Diğer yandan, son 30 gündür çağrılmamış olması da, Ahaşveroş'un kendisini yakın bir zamanda çağıracağı ihtimalini kuvvetli kılmaktadır. Ve belki de, çağrılmadan giderek kralı sinirlendirmektense, biraz beklemek daha yararlı olabilecektir. Ester, bu düşüncelerini ulakla Mordehay'a bildirir.

Mordehay'ın Ester'e cevabı çok sert olur. Yahudilerin kurtuluşu için kendisine ihtiyaç olmadığını söyler. Zira Ester Yahudilerin kurtuluşu uğruna kendi hayatını ortaya koymaktan çekindiği takdirde, Tanrı kurtuluşu başka bir yoldan getirecektir. Fakat Ester ve babasının evi, sonsuza kadar yok olacaktır. Mordehay bu ağır sözlerin ardından, Ester'e, kraliçe olmasının sebebinin işte bu görev olduğunu bildirir: Halkını kurtarmak...