Kurtuluşa DoğruEster, Mordehay'ın bu sözleri üzerine kralla konuşmayı kabul eder. Mordehay'dan, Şuşan'daki tüm Yahudileri toplamasını ister.

Kendisinin ve cariyelerinin üç gün boyunca oruç tutacaklarını söyler ve tüm Şuşan Yahudilerinin de aynı şekilde davranmasını istediğini belirtir. Bu üç günün bitiminde, kanuna aykırı olmasına rağmen, kralın karşısına çıkacağını söyler. Mordehay, Ester'in isteklerini yerine getirir.

Orucun üçüncü gününde, Ester kendisini, krala yapacağı habersiz ziyarete hazırlar. Uzun oruç sebebiyle güzel görüntüsünden oldukça kaybetmiştir. Ancak, bu üç günlük süre boyunca, duaya ve Tanrı'ya olan adanmışlığı sayesinde, Tanrısal bir ilhamla donanmıştır. Bunun yanında, Gimara'nın (Megila) belirttiğine göre, krala giderken, üç tane melek Ester'e eşlik eder. Bunlardan bir tanesi, oruç sebebiyle oldukça halsiz düştüğü için kafasını kaldıramayacak hale gelen Ester'i dik tutar. İkinci melek, güzelliği, Ahaşveroş'un sinirlenmesini engelleyemeyecek derecede azalmış olan Ester'in, her koşulda Ahaşveroş tarafından kabul edilmesini sağlayacaktır. Tüm bu mucizeler, Mordehay, Ester ve tüm Şuşan Yahudilerinin tuttukları üç günlük oruç sayesinde gerçekleşmiştir.

Ahaşveroş genellikle, yargı konularının görüşüldüğü özel bir salonda bulunurdu. Ancak o gün, Tanrı Ahaşveroş'un, sarayın, muhteşem tahtın bulunduğu büyük salonunda bulunmasını sağlar. Bu yer değişikliği, Ester'in işine yarar: Tahtın bulunduğu salondan, Ahaşveroş, kendisini görmeye gelenleri hemen görebilmektedir. Diğer yandan yargı salonu için böyle bir durum söz konusu değildir. Ester yaklaştığı zaman Ahaşveroş kendisini görür. (Kralın herhangi bir ziyareti kabul ettiğini göstermek için yaptığı özel bir hareket vardı. Buna göre kral, elindeki altın bir çubuğu gelen kişiye doğru uzatırdı.) Ahaşveroş'un, Ester'i, izin almadan, dolayısıyla kurala aykırı bir şekilde gelmiş olmasına rağmen kabul etmesini garantiye almak için, üçüncü melek, Ahaşveroş'un altın çubuğu tutan elini ileriye doğru uzatır. Bu şekilde, meleklerin yardımını alan Ester, Ahaşveroş'un karşısına, ciddi sonuçlar meydana gelmeden kabul edilir.

Ahaşveroş Ester'e ne istediğini sorar. Ester, kral Ahaşveroş'un, başvezir Aman'la birlikte, o gün düzenleyeceği davete gelmelerini rica eder. Ester'in Aman'ı davet etmesinin sebebi, Yahudilerin, dualarını artırma konusundaki ilhamlarını artırmaktır. Yahudiler, Ester'in, kralla toplandığını ve Aman'ın da davette mevcut olduğunu bir şekilde duyacaklardır. Bu şekilde, Aman'ın orada bulunmasının, Ester'in krala yönelik, Yahudilerin yok edilmeleri kararının iptaline dair isteğini dile getirmesini engellediğini düşüneceklerdir. Ester, bu yolla, Yahudilerin kurtuluş için kendisine güvenemeyeceklerini düşüneceklerini, dolayısıyla kendilerini kurtarabilecek tek Kuvvet'e; Tanrı'ya yönelik dualarını artıracaklarını umar.