Esas oğlan esas kızMegila "güzellik yarışması" na geçmeden önce, bize Purim olaylarının başkahramanlarını tanıtmaktadır:

Mordehay ve Ester. Mordehay, Babil Kralı Nevukadnetsar tarafından Erets-Yisrael'den sürülenler arasındadır ve Şuşan'da yaşamaktadır. Burada, yetim kalmış kuzini Ester'i büyütme işini üstüne almıştır. Mordehay, Ester'in özel biri olduğunu fark etmiş, ona gerekli eğitimi vermiş ve Yahudi hayatına bağlı biri olması için gerekli ortamı sağlamıştır.

Ester de oldukça güzeldir ve bu sebeple, kralın sarayına alınarak yarışmaya katılma konusunda zorlanacağından korkar. Ester, kralın görevlendirdiği kişilerden, güzel bir kız tanıyıp bunu söylemeyen herkesin öldürüleceğine dair çıkan kararı duyana kadar saklanır. Ardından, Mordehay'ın evinde yaşayan güzel kızın haberleri görevlilere ulaşınca da, kendi isteği dışında saraya götürülür.

Şuşan'a getirilen tüm kadınlar, harem sorumlusu Egay'a teslim edilirler. Bu işlerde tecrübe sahibi olan Egay, yarışmanın galibinin Ester olacağını hemen anlar ve bu sebeple kendisine büyük saygıyla davranır. Ona özel cariyeler, kozmetik malzemeler ve yiyecekler vererek, haremin en güzel bölümüne yerleştirir. Yine de Mordehay, Ester konusunda oldukça endişelidir. Kendisine doğum yerini ve mensup olduğu milleti kimseye söylememesi konusunda kesin bir emir verir. Görevliler zaten Ester'in saraya isteksizce geldiğini bilmektedirler. Bunun yanında Ester'in Yahudi olduğu da öğrenildiği takdirde, Yahudilerin kralla evlenmeye tenezzül etmedikleri şeklinde bir dedikodu yayılabilecek, bu da imparatorluktaki Yahudiler için önemli sorunların ortaya çıkması anlamına gelecektir. Ester her ne kadar haremde en çok ilgiyi gören kişi olsa ve saraya isteği dışında getirilmiş olduğu etrafta konuşulmasa da, Mordehay'ın tavsiyesine uyar ve geçmişi hakkında kimseye tek söz söylemez.

Mordehay her gün Ester'e ne olduğunu kontrol etmektedir. Sadece kralın eline rızası dışında teslim edilmiş olmanın bile, Ester'in acı çekmesi için yeterli olduğunu bilmektedir. Bu derin üzüntüsü sebebiyle fiziksel olarak hastalanmasından endişe etmektedir. Ayrıca kulaklarını açarak etrafta Ester'le ilgili herhangi bir konunun geçip geçmediğini de dinlemektedir. Ester'in haremde geçirdiği sürede, oradaki diğer tüm kadınlar gibi, kendisine de özel kozmetik işlemler uygulanır. Bu şekilde her kadın, kralın karşısına çıkma zamanı geldiğinde, güzelliğinin doruğunda olacaktır. Ester tüm bunların avantajını kullanmaz. Ayrıca, geçirdiği bu zor zaman sebebiyle, normal güzelliğinden de kaybeder. Ancak göreceğimiz üzere, Ahaşveroş buna rağmen, bir mucize eseri, Ester'i çekici bulacaktır.