Aman'dan sonraAman öldürüldükten sonra, aynı gün içinde, Ahaşveroş Aman'ın tüm varlığını Ester'in eline verir.

Ester artık geçmişini açıklamıştır ve Ahaşveroş'a Mordehay ile bağlantısını tam olarak anlatabilecektir. Ester Aman'ın varlığını Mordehay'ın yönetimine bırakır ve Ahaşveroş, Aman'ın yerine Mordehay'ı getirerek, Aman'ın sahip olduğu tüm servet, onur ve gücü kendisine sağlar. Ancak her şey yoluna girmiş değildir. Aman'ın tüm imparatorluğa göndermiş olduğu, Yahudilerin yok edilme kararı halen yürürlüktedir.

Ester Tanrı'ya dua ederken, ağlayarak Ahaşveroş'a yalvarır. İstediği, Ahaşveroş'un, Aman'ın belirlemiş olduğu kanunu iptal etmesidir. Bunun nasıl olacağı konusunda bir plana da sahiptir. Ester, öne süreceği fikrin Ahaşveroş tarafından kabul edilmesini garanti etmek istediğinden, isteğini belirtirken kelimeleri çok dikkatli kullanır. Öncelikle, Ester'in planını Ahaşveroş'un da istekle yerine getirmesi gerektiğinden, planını açıklarken, sözlerine "Eğer kral için uygunsa..." şeklinde başlamayı ihmal etmez. O anda, öne süreceği fikrin kral tarafından kabul edilmesini sağlamak için ön şart, Ahaşveroş'la aralarının iyi olduğu konusunda emin olabilmesidir. Son olarak da, fikrinin, Ahaşveroş için maddi ya da manevi bir külfet teşkil etmemesi ve bu sebeple itiraz görmemesi için de elinden geleni yapmalıdır.

Kanuna göre, kral bir karar verdikten ve bu karar kendi özel mührü ile tasdik edildikten sonra, bu kararın herhangi bir şekilde iptal edilmesi ya da geri alınması söz konusu olamaz. Bunu Ester de bilmektedir ve bu sebeple, iptal yerine, Aman'ınkine karşı yeni bir kararın çıkarılmasını ister. Ahaşveroş bunu kabul eder ve feshedilmesini önlemek için mührüyle tasdik edeceğini belirtir.

Karar vakit kaybedilmeden çıkarılır ve imparatorluğun tüm köşelerine ulaştırılır. Artık Yahudilerin endişelenmelerine gerek yoktur. Yeni karar, Yahudilere saldırılması beklenen 13 Adar tarihinde, tüm Yahudilerin bu saldırıya karşı organize olabilecekleri ve kendilerini koruyabileceklerini ifade etmektedir. Bunun yanında, kendilerini tehdit eden herhangi birini, kadın ve çocuk da dahil olmak üzere, öldürme ve tüm mallara el koyma yetkisine de sahip olacaklardır. Gerçekte Yahudilerin ihtiyaç duydukları tek şey, kendilerini koruma iznidir. Yahudiler kadın ve çocukları öldürme ya da yağma yapma derdinde değillerdir. Ancak bu madde de, Aman'ın önceden göndermiş olduğu kararın her yönden üstüne çıkabilmesi amacıyla, yeni karara eklenmiştir.

Mordehay artık yas kıyafetini giymemektedir. Saraydan, üzerinde asillerin giydikleri türden elbiseler, devamlı taktığı Talet ve Tefilin'le çıkar. Gerek Şuşan'da, gerekse de imparatorluğun diğer yerlerinde yaşayan Yahudiler, yeni kararla ilgili haberi duydukları zaman büyük bir mutluluk yaşarlar. Bu müjdeyi, ziyafetler, Tora öğrenimi ve uygulaması konusunda yenilenmiş bir adanmışlıkla kutlarlar. Yahudi olmayan birçok kişi durumdan kaygılanırlar ve bazı kişiler de Yahudiliği kabul ederler.