tubisvat sederi14 Şevat’ı 15 Şevat’a bağlayan akşam, yemekten ve Birkat Amazon’dan hemen sonra sofra, her türlü, ağaçta ve toprakta yetişen meyvelerle donatılır.

Özellikle masada; ERETS YİSRAEL’in takdis edildiği meyveler olan: BUĞDAY, ZEYTİN, HURMA, kuru veya yaş ÜZÜM, İNCİR ve NAR bulundurulur.

Merasim şöyle başlar: TEİLİM’de; ŞİR AMAALOT EL AD. BATSARATA Lİ (Mezmur 120)’den, ŞİR AMAALOT BAREHU ET AD. (Mezmur 134)’e kadar okunur.

Öyle tertip edilir ki, her ŞİR’in arkasından merasimi yöneten kişi herhangi bir kimseye bir meyve vererek beraha söylemesini sağlar.

İzlenecek sıra şöyledir:

Masanın etrafında bulunan herkese birer meyve verilir ve beraha söylenir.

* Herkes eline bir biskoço (kurabiye) alır ve beraberce, BARUH ATA AD. EL. MELEH AOLAM BORE MİNE MEZONOT berahası söylenir.

* Evin sahibi bir ZEYTİN alıp, B.A.AD.E.M.A. BORE PERİ AETS berahası söyler.

* Masada bulunanlardan birine HURMA verilir. O kişi AETS berahasını söyler.

* Masadakilerden birine kuru veya yaş ÜZÜM verilerek AETS berahası söyletilir.

* Hep birlikte bir bardak KAŞER ŞARAP alınır ve B.A.AD.E.M.A. BORE PERİ AGEFEN berahası söylenir.

* Gene, masada bulunanlardan birine İNCİR verilerek, AETS berahasını söylemesinden önce, ŞİR AŞİRİM’de bulunan:

TSEENA URENA BENOT TSİYON BAMELEH ŞELOMO, BAATARA, ŞEİTERA LO İMO BEYOM HATUNATO UVYOM SİMHAT LİBO ve ATEENA HANETA PAGEA VEAGEFANİM SEMADAR NATENU REAH, KUMİ LAH RAYATİ YAFATİ ULHİ LAH, pasukları okunur, arkasından da beraha söylenip yenir.

* Masadakilerden birine NAR verilir ve AETS BERAHASI söylenmeden evvel gene ŞİR AŞİRİM’den KEHUT AŞANİ SİFTOTAYİH UMİDBAREH NAVE, KEFELAH ARİMON RAKATEH MİBAAD LEDSAMATEH pasuğu söylenir ve berahadan sonra yenir.

Yukarıda sayılan meyvelerin yenmesinden sonra henüz AETS berahası söylememiş kişilere diğer ağaç meyveleri verilir. Onlar da berahayı söyledikten sonra meyveyi yer. Mesela; BADEM, FINDIK, PORTAKAL ve diğerleri. Sadece ELMA yenileceği zaman, AETS berahası söylenmeden evvel ŞİR AŞİRİM’deki: KETAPUAH BAATSE AYAAR KEN DODİ BEN ABANİM, BETSİLO HİMADTİ VEYAŞAVTİ UFİRYO MATOK LEHİKİ pasuğu söylenir ve berahadan sonra yenir. Gene CEVİZ yemeden önce ŞİR AŞİRİM’deki: EL GİNAT EGOZ YARADTİ LİROT BEİME ANAHAL, LİROT AFAREHA AGEFEN ENETSU ARİMONİM, LO YADATİ NAFŞİ SAMATNİ MARKEVOT AMİ NADİV pasuğu söylenir ve berahadan sonra yenir.

* Ağaç meyvelerinin dağıtımı bittikten sonra, toprakta yetişen meyvelere sıra gelir. Mesela HAVUÇ, MUZ, KARPUZ, KAVUN ve onlara benzer meyveler B.A.AD.E.M.A. BORE PERİ AADAMA berahası söylendikten sonra yenir.

* Ayrıca B.A.AD.E.M.A. ANOTEN REAH TOV BAPEROT berahası söylenerek LİMON veya ETROG koklanır.

AETS berahası herhangi bir meyve için söylendikten sonra tabii ki masada bulunan ağaçta yetişen başka bir meyve yenildiğinde tekrar beraha söylenmesine gerek yoktur. Aynı şekilde toprakta yetişen meyveler için de geçerli olup, tekrar beraha söylenmesi gereksizdir.