Şofarın Sembolizmi

Roş-Aşana'da çalınan Şofardan üç farklı ses duyulur:

Tekia - düz ve uzun bir ses

Şevarim - orta uzunlukta üç ses

Terua - birbirini izleyen kısa ve güçlü on ses...

Bu Şofar seslerinin Roş-Aşana'nın farklı temalarını nasıl kapsadığını inceleyelim:


TEKİA SESİ

Roş-Aşana Tanrı'nın hakimiyetinin ilan edildiği gündür. Tanrı Yücedir, Tanrı Yaratandır, Tanrı Koruyandır, Tanrı Denetleyendir. Kısaca, Tanrı Evrenin Kralıdır.

Ancak çoğumuzun aklında "Kral" için, kendi bencil amaçları için emrindekileri ezen, açgözlü ve güç hırsına sahip despot bir imaj vardır.

Yahudi geleneklerine göre ise, kral halkın en önde gelen hizmetkarıdır. Onu tek ilgilendiren şey halkın mutluluk ve uyum içinde yaşamasıdır. Onun emirleri ve kararları kendisi için değil,yalnızca halkın iyiliği içindir. (Maymonides, Kralların kanunları 2:6)

Roş-Aşana'nın amacı Tanrı'yı Kralımız olarak kabul etmektir.Tekia -düz ve uzun şofar sesi - Kral'ın taç giyme töreninin sesi olup, bize ve dünyaya Tanrı'nın Kralımız olduğunu ilan etmektedir. Kendi değerlerimizi bir yana bırakarak Tanrı'nın dünyayı Yöneten olduğu gerçeğine geri döneriz. Tarihi yönlendiren, dağları hareket ettiren ve herkesle ayrı ayrı bizzat ilgilenendir.

Maymonides bir önemli özellik daha ekler: Tanrı'nın yalnızca Benim Kralım olması yeterli değildir. Eğer TÜM insanlık Tanrı'yı Kral olarak tanımazsa, benimle Tanrı arasındaki ilişkimde eksik bir şey kalacaktır. Tanrı'ya olan sevgimizin bir yanı da tüm insanların O'nu tanımalarında yol gösterici olmaktır. Bu da benim başkalarına duyduğum derin sevginin bir ifadesidir.

ŞEVARİM SESİ

Geçmiş sene hakkında düşündüğümüzde, tüm potansiyelimizi kullanma konusunda başarısız olduğumuzu bilir ve gelecek yıl, bu fırsatı kaçırmamayı isteriz. Kabalistlere göre, Şevarim - üç yakarış sesinin - bağlanma, gelişme, başarma isteğiyle dolu Yahudi kalbinin hıçkırıklarla ağlama sesini simgeler.

Her kişinin değişme ve büyük olma yeteneği vardır. Hayal ettiğinizden daha hızlı başarıya ulaşabilirsiniz. Bunun anahtarı Tanrı'ya içten dua ederek büyüme için gerekli yeteneği istemektir. Çok büyük potansiyele sahip olduğunuzu bilin ve geçmişin baskısından kurtulun.

Şofarın çalındığı an, ruhumuzun derinliklerinden Tanrı'ya haykırırız. Bu an - Tanrı'nın önünde hiçbir engel olmaksızın ruhlarımızın durduğu ve gerçekten ileriye gidebildiğimiz andır.

TERUA SESİ

Roş-Aşana'da, yaşamımız hakkında objektif ve dürüst olmaya ve uyandırılmaya ihtiyacımız vardır: Kim olduğumuz, nerede var olduğumuz, ve hangi yöne yönlendiğimiz. Terua sesi - birbirini izleyen 10 kısa güçlü ses- saat alarmına benzer ve uyuyan maneviyatımızı uyandırır.

Talmud şöyle der: "Aşağıda yargı varsa, yukardan bir yargıya gereksinim yoktur." Bunun anlamı, geçmişte neden eksik kaldığımızı anlayıp, gelecekte değiştirmemiz gerekenler için zaman ayırdığımızda, zaten bildiğimiz bir şey için Tanrı 'nın bizi "uyandırmasına" gereksinimimiz olmayacağıdır.

Tanrı bize verdiği armağanları en yüksek dereceye çıkarmak için içten bir çaba göstermemizi ister. Sizden sahip olmadığınız bir şey beklenmemekte.

Teması kaybetmemizin ve hatalar yapmamızın nedeni her gün yinelenen bağlantıyı kurmaya zaman ayırmamamızdır. Çözümü ise her gün kendimize şu soruyu sormaktır: Doğru yola odaklandım mı? Sonuçta yaşamımda ve dünyada büyük değişiklikler yapacak amaçları izlemekte miyim?

Kendinizle hesaplaşmayı alışkanlık edindiğinizde, Roş-Aşana geldiği zaman, Şofarın saat alarmının şokunu hissetmeyeceksiniz!