Şofar neden çalınırRambam, Şofar'ın çalınma sebebini vermeden önce oldukça önemli bir temel noktayı vurgular:

"Şofar'ı çalmamızın aslında tek bir sebebi vardır: Çünkü Tora böyle öngörmektedir. Başka bir deyişle bunu yapmamızın tek sebebi Tanrı'nın bu kararı verip bize bildirmiş olmasıdır.

Ancak yine de Şofar'ın bir 'uykunuzdan uyanın uyuyanlar! Davranışlarınızı inceleyin ve içtenlikle Tanrı'ya dönün ve Yaratıcınız'ı hatırlayın' çağrısı olduğu muhakkaktır". Bunu hatırda tutmakta yarar vardır. "Asıl sebebin" yanında çeşitli başka sebepler üretilebilir. Bunların hepsinde doğruluk payı vardır ve hepsi bizlere belirli bir noktayı öğretme amaçlıdır. Nitekim Rambam "asıl sebebi" söyledikten sonra kendisi de çeşitli sebepler verir. Rav Saadıa Gaon da (10. yı) Şofar çalınması için on tane sembolik sebep vermektedir. Aşağıda Şofar'ın çalınma sebeplerinden bazılarını bulabilirsiniz:

  1. Roş Aşana, insanın yaratıldığı ve dolayısıyla dünyanın kuruluşunun tamamlandığı gündür. Başka bir deyişle Tanrı'nın, yarattığı evrenin Hakimi ve Kralı olarak tanındığı gün Roş Aşana'dır. Yahudi kanununda, yeni göreve başlamış olan bir kralın tahta çıkması ve tebaası üzerinde hakimiyetini ilan etmesi, çalınan trompetler eşliğinde gerçekleşir.
  2. Roş Aşana, "Aseret Yeme Teşuva - 10 Teşuva Günü"nün ilkidir. İnsanları Teşuva yapmak üzere uyandırma amacıyla Şofar çalınır.
  3. Bene-Yisrael Sinay Dağı'nda Tora'yı aldıkları zaman, şimşek ve gök gürültülerinin yanında Şofar sesleri de duyulmaktaydı. Şofar çalarak, atalarımızın Tora'yı kabul edişlerini hatırlar ve Teşuva yaptığımız bu günde bir anlamda Tora'yı tekrar kabul ederiz.
  4. Peygamberlerimizin, günah işleyen Bene-Yisrael'i uyaran sözleri, Şofar sesiyle karşılaştırılır. Dolayısıyla Şofar sesi, insanı Teşuva'ya davet eden bu sözleri hatırlatır.
  5. Yeruşalayim'deki Bet-Amikdaş'ı yıkan düşmanlar, saldırıya geçtikleri zaman trompetler çalıyorlardı. Şofar sesi, bu trompet seslerini ve Bet-Amikdaş'ın günahlarımız sebebiyle yıkılmış ve henüz inşa edilememiş oluşunu hatırlatır ve bizi günahlarımızdan arınmaya teşvik eder.
  6. "Akeda - [Yitshak'ın Korban olarak sunulmak üzere sunak üzerinde] Bağlanış[ı]" sırasında, Tanrı, Avraam Avinu'ya, Yitshak'ın yerine korban olarak sunması için, boynuzlarından çalılara yakalanmış bir koç göstermişti. Genelde koç boynuzundan yapılan Şofar, 100 yaşındayken doğan oğlunu Tanrı'nın emri üzerine gözden çıkaran Avraam Avinu ile kendi hayatını Tanrı için feda etmeye hazır olan Yitshak Avinu'nun fedakarlığını hatırlatır. Bizlerin de bundan ilham alarak hayatımızı Tanrı'nın istekleri doğrultusunda devam ettirmemiz beklenir. Bu ayrıca, Tanrı'ya, Avraam ile Yitshak'ın fedakarlıklarını da "hatırlatır" ve onların çocuklarına merhamet göstermesi konusundaki sözsüz bir yalvarmayı ifade eder.
  7. Şofar sesi bazen uzun, bazen aralıklı bazen de kesik kesik olduğundan ağlamayı ve pişmanlığı ifade eder. Bu sesleri duyup ruhumuzun derinliklerinde gizli kalmış içten duygularımızı harekete geçirmemiz, Kral'ın önünde saygıdan kaynaklanan bir korku ve titreme hissetmemiz ve tevazu içinde davranmamız beklenir.
  8. Maşiah döneminde "Büyük Şofar" çalınacaktır. Son Kurtuluş'un gerçekleşeceği bu dönemi yaklaştıracak olan, bizim mümkün olduğu kadar çok mitsva yapmamız ve Teşuva'dır. Şofar sesi bu döneme yönelik özlemi ve umudu ifade eder.

Şofar o tüyleri ürperten sesiyle bağırır: Uyan! Sen özgürsün! Seni tutan her şeyi, seni bağlayan zincirleri kırıp atabilir ve eve dönebilirsin! Alıştığın hatalı davranışlarını sil, çünkü onlar seni asıl takip etmen gereken asıl yoldan alıkoyan engellerdir.
*Rosh Hashanah Yom Kippur Survival Kit
*"Lifeline" - Rabi Yaakov Menken
*"TorahFax" - Zalmen Marozov