2448 Yılı Olayları

Mısır’dan kaçış: Bundan yaklaşık 3300 yıl önce, yani Musevi takvimine göre 2448 yılında, Bene Yisrael, Mısır'da yaşadığı kölelikten kurtulup, özgürlüğüne kavuştu.

İlk doğan bebeklerin öldürülme emrinin hemen ardından. Musevi takvimine göre tarih, Nisan ayının 15'ini gösterirken, ilk Pesah (Hamursuz Bayramı) kutlaması yapıldı. Bir hafta sonra, Mısır orduları Bene Yisrael'in peşinden geldiği sırada, Kızıl Deniz ikiye ayrıldı - ve böylece Bene Yisrael, yollarına karadan devam edebildi. Bu olay da Pesah Bayramının yedinci ve son gününde meydana geldi.

ON EMİR VE SİNAY TEPESİ

Bundan elli gün sonra, yani Şavuot Bayramında, Tanrı, Sinay Tepesinde, Bene Yisrael'e On Emri verdi. Böylece Bene Yisrael, Sinay Dağı'nda, Adam ile Havva'nın Cennet Bahçesindeki ölümsüzlük katına yeniden erişmiş oldular.

MOŞE'NİN İLK YÜKSELİŞİ

Tanrı'dan gelen ilk mesajın ardından Moşe, Tanrı'yla doğrudan temasa geçip, Tora hakkında daha fazla bilgi almak için, Sinay Dağı'na çıktı. Kırkıncı günün sonunda, Tanrı Moşe'ye birbirleriyle tıpatıp aynı boy ve biçimde, safirden iki levha verdi - üzerlerinde 10 Emir yer alıyordu.

ALTIN BUZAĞI

İbrani takvimine göre Tamuz ayının 16'sında, Moşe Sinay Tepesinden hâlâ dönmeyince, Bene Yisrael paniklemeye başladı. Kendilerine yeni bir "önder" aramaya koyuldular ve altından bir buzağı inşaa ettiler. Bu olayın hemen ardından, İhtişam Bulutları - Tanrı'nın ilahi koruması - dağıldı. Bene Yisrael manevi güçlerini yitirip, yeniden birer fani oldular.

Tammuz ayının 17'sinde, Musa dağdan indi, safir levhaları paramparça etti, Altın Buzağıyı ortadan kaldırdı ve günahkârları cezalandırdı.

MOŞE'NİN İKİNCİ YÜKSELİŞİ

Tamuz ayının 19'unda Moşe, bu kez Bene Yisrael'in yaşamı için yalvarmak üzere yeniden Sinay Dağı'na çıktı. Var gücüyle dua etti ve 40 günün sonunda Tanrı, erdemli atalarının hatırına, Bene Yisrael'in canlarını bağışlamayı kabul etti. Av ayının son günü, Moşe halkının arasına döndü. Hayatları bağışlanmıştı ama günahları henüz affedilmemişti.

MOŞE'NİN ÜÇÜNCÜ YÜKSELİŞİ

Moşe, Elul ayına denk gelen Roş Hodeşde Sinay Dağı'na üçüncü kez çıkıp, Tanrı katında 40 gün kaldı (böylece toplam kalış süresi 120 güne ulaştı). O gün bu gündür, Elul ayı, Tanrı'ya yaklaşılması açısından özel bir ay olarak kabul edilir.

Kırkıncı günün sonunda - Tişrey ayının 10'unda - Tanrı Altın Buzağıyla ilgili olarak, günahımızı nesiller boyu affetmeyi kabul etti. Ardından da Musa'ya, on emrin yazılı olduğu iki yeni levha verdi.

Bu kez dağdan indiğinde, Musa'nın Musevi halkına müjdeleyecek iyi haberleri vardı: Tanrı'yla yeniden bir araya gelmişlerdi ve araları düzelmişti. Bu olaydan sonra, Tişrey ayının 10. Günü, gelecek nesiller için bir af günü olarak kabul edildi: Kefaret günü, yani Yom Kipur.

KAYNAKLAR:

Midraş - Esaretten Kaçış 32:7
Midraş - Esaretten Kaçış 51:8
MidraşTanhuma, Ki Tisa 35