Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ree Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ree Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ree Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ree Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Ree Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Ree Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

 

“Ki teave nafşeha leehol basar behol avat nafşeha tohal basar.

rav alaluf

Lelov şehrinden Rabi David Devarim kitabının Moşe Rabenu'nun ölümünden önce Bene Yisrael'i  uyardığı bir kitap olduğunu iddia eder.

rav alaluf"Ree anohi noten lifnehem ayom beraha uklala - gör bu gün önünüze berahayı ve laneti koyuyorum." (Devarim 11/26)

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakMoşe, antlaşmaya ve onun geniş, yol gösterici prensiplerine dair bir girişin ardından, şimdi, Devarim kitabının, 12. bölümünden 26. bölümüne kadar olan daha büyük kısmını işgal eden ayrıntılara geçmektedir.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakYeoşua’nın zamanından II. Bet Amikdaş’ın yıkılışına kadar, Tanah dönemindeki Yisrael halkı ağırlıklı olarak bir tarım toplumuydu. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakBüyük liderlerin, her birimizin de ders alabileceği yeteneklerinden biri, grup için, realiteyi, tanımlayıcı bir çerçeve içine almalarıdır. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Ree Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Ree Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Peraşamızda Tora birkaç farklı şekilde “tsedaka verme” mitsvasını işler.

Haftanın Peraşası Bülteni

“Lo taasu ken L’Ad… E.loehem – Tanrı’nız Aşem’e böyle yapmayınız.”

Haftanın Peraşası Bülteni

"Görün!" der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini] sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir...

Haftanın Peraşası Bülteni

"Görün!" der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini] sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir...

Haftanın Peraşası Bülteni"Görün!"der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini]sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirdekavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir...

Haftanın Peraşası Bülteni"Görün!"der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini] sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir...

Haftanın Peraşası Bülteni"Görün!"der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini]sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir.

Haftanın Peraşası Bülteni"Görün!"der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini]sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir.

Haftanın Peraşası Bülteni"Görün!"der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini]sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir.

Haftanın Peraşası Bülteni"Görün!"der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini]sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir.

Haftanın Peraşası Bülteni"Görün!" der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini] sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir.

Haftanın Peraşası Bülteni"Görün!" der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini] sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir.

Haftanın Peraşası Bülteni"Görün!" der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini] sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir.

Haftanın Peraşası Bülteni"Görün!" der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini] sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir.

Haftanın Peraşası Bülteni"Görün!" der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini] sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe halka maneviyat merkezli bir hayatın getireceği bereketleri ve Tanrı'dan uzaklaşmanın getireceği laneti sunar.