Ravlarımızın Peraşa YorumlarıRavlarımızın pandemi dönemi zoom tora sohbetlerini dinleyebilirsiniz.

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Emor Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Emor Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Emor Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Emor Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Emor Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Emor Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Emor Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Emor Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Emor Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

"Ve Aşem Moşe'ye dedi: Aaron'un oğulları Kohenlere söyle ve onlara halkı içinde (ölü) bir cana (temas sebebiyle) tame olmamalarını söyle." (Vayikra 21/1)

rav alaluf

"Velo tehalelu et şem kodşi venikdaşti betoh bene Yisrael - Benim kutsal olan ismimi kirletmeyiniz aksine onu Bene Yisrael'in içinde yüceltiniz." (Vayikra 22/32)

rav alaluf

"Vehi tizbehu zevah toda L'Ad.. lirtsonehem tizbahu - Tanrı adına bir toda kesimi gerçekleştireceğiniz zaman onu kabul edeceğiniz şekilde yani şu niyetle kesin."

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakSon yıllarda, ahlak dışı davranışları ifşa edilen bazı İsrailli ve Yahudi liderlere dair haberler bizi oldukça rahatsız etmektedir. 

 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakYahudiliğin en temel emirlerinden ikisi bu haftaki peraşanın içinde yer almaktadır – Yahudi kimliğinin doğasının ta kendisine temas eden emirlerdir bunlar.

 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakPeraşamızın başlıca kaynak teşkil ettiği Sukot bayramıyla ilgili çok garip bir şey vardır. Bir yandan, Sukot, neşeyle azami derecede bağdaştırılan bayramdır. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Emor peraşası, Yahudi yılı içindeki bayramlara adanmış bir perek içerir.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Emor Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Emor (Söyle) peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar.

Haftanın Peraşası Bülteni

Eğer haber okumaya meraklı iseniz veya televizyonda akşam haberlerini dinleme âdetiniz varsa son zamanlarda gerek yazılı gerekse sözlü basında sıklıkla “şiddet” haberlerine yer verildiğini görebiliriz. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tora’nın açıklanması için vazgeçilmez olan Midraşlar bazen önümüze öyle bir anlatım ile gelir ki bunu anlayabilmek her zaman kolay olmaz. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Emor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

 

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Haftanın Peraşası BülteniKoenler'e, yüksek manevi saflık düzeylerini korumaları için, ölü vücutlarla her türlü temas yasaklanır...