yorumlarRavlarımızın pandemi dönemi zoom tora sohbetlerini dinleyebilirsiniz.

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tazria Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tazria Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tazria Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tazria Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tazria Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Tazria Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Tazria Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Tazria Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

"Badad yeşev mihuts lamahane moşavo - yalnız oturacaktır ikameti kampın dışında olacaktır" (Vayikra 13/46)

rav alaluf

Uvayom aşemini yimol besar orlato - sekizinci günde orla derisi (sünnet derisi) kesilecektir (12/3)

rav alaluf"Adam ki yiye beor besaro.......lenega tsaraat - Eğer bir kişinin (adam) derisinde tsaraat  varsa." (Vayikra 13/2)

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakYeni bir fikrin insanlık sahnesine ilk çıkış anını tam bir hassasiyetle belirlemek zordur; bu gerçek, sevgi gibi belli bir şekli ve cismi olmayan bir fikir için özellikle doğrudur.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakHahamlarımız, tsaraat rahatsızlığının sebebi olarak gördükleri laşon ara, yani “kötü konuşma” konusu hakkında etkili sözler sarf etmişlerdir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

A Beautiful Day in the Neighbourhood (2019) filminde Tom Hanks, sevilen Amerikalı çocuk televizyonu prodüktör ve sunucusu Fred Rogers rolünü oynamaktadır. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Hahamlarımız, genellikle hatalı bir şekilde “cüzzam” olarak çevrilen tsaraat halini – ki bu, Tazria ve Metsora peraşalarının her ikisine de hâkim olan konudur – ahlaki bakımdan değerlendirmişler.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Tazria Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Tazria Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni"Tuma veTaara - Manevi kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir.

Haftanın Peraşası BülteniTsaraat nedir? Tazria peraşasının çoğunluğu bu hastalığın tanısı ve nasıl gerçekleştiğini anlatır.

Haftanın Peraşası BülteniTazria ve Tahara peraşaları aslında genel olarak “tsaraat” hastalığını işler. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tazria peraşası "Tuma ve Taara - Manevi Kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma ve Taara - Manevi Kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma ve Taara - Manevi Kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...


...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma ve Taara - Manevi Kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

 

...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma ve Taara - Manevi Kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma ve Taara - Manevi Kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma ve Taara - Manevi Kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma ve Taara - Manevi Kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma veTaara - Manevi Kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma veTaara - Manevi kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma veTaara - Manevi kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma ve Taara - Manevi kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniTazria peraşası "Tuma ve aara - Manevi kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniTora bir kadının doğum yaptıktan sonra korban getirmesini emreder...