Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tsav Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tsav Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tsav Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tsav Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Tsav Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Tsav Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Tsav Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Alaluf

Vayikra kitabının başlangıcında okunan aynı ismi taşıyan peraşa korban konusunda detaylı bilgiler verir.

Rav Alaluf

Deraşa yapan her Rabi bizlere çocuklarımızı sinagoga alıştırmak konusunda sıklıkla telkinde bulunur.

Rav Alaluf

Tsav peraşasında daha ilk pasuklarda şöyle bir ifade vardır: Tanrı Moşe'ye [şunları] söyleyerek konuştu: "Aaron ve oğullarına [şunları] söyleyerek emret: Ola'nın kanunu şöyledir..." (Vayikra 6:1-2)

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakAftara – Tora’dan haftalık peraşanın okunmasının yanı sıra peygamber kitaplarından bir parça – okuma uygulamasının tesisi çok eskidir, en az 2000 yıl öncesine dayanır. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Tora’nın ve öngördüğü yaşamın anlaması en zor ögelerinden biri hayvanlarla gerçekleştirilen korbanlardır – ve bunun nedenleri barizdir.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakNeden korbanlar? Şüphesiz, korbanlar, İkinci Bet Amikdaş’ın iki bin yıla yakın bir süre önce yıkılışından beri Yahudilik yaşamının bir parçası değildir.

 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmakİyi liderler limitlerini bilirler. Her şeyi kendi başlarına yapmaya çalışmazlar. 

 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Tsav Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Tsav Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

5704 yılının Pesah gecesi Bergen Belsen’de toplanan Yahudiler ne olursa olsun Pesah boyunca ekmek yemeyeceklerini ve hamets yaşağına uyacaklarını ifade ederler.  

Haftanın Peraşası Bülteni

Tora zor emirleri ifade edeceği zaman “emret” anlamına gelen “tsav” sözcüğünü kullanır. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Ümitsizliğe yerin olmadığını anlatmaya çalışacağımız bu yazımızda öncelikle Yahudiliğin bu kavrama nasıl baktığını öğrenmeye çalışalım: Rabi Eliezer Papo tarafından kaleme alınan Pele Yoets adlı eserde bu kavram asla düşülmemesi gereken bir durum olarak verilmektedir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası BülteniTanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası BülteniTanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası BülteniTanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası BülteniTanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.