×

Bilgilendirme

Lack of access rights - File ':/www.youtube.com/embed/Soz1MnEMLAU'

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Pekude Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Pekude Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayakel & Pekude Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Pekude Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Pekude Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Pekude Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Vayakel & Pekude Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

Bu hafta okuduğumuz iki peraşa Teruma ve Tetsave peraşalarına büyük benzerlik gösterir.

rav alaluf

Rav Hayim Palaçi (Z'Ts'K'L') Kaf Ahayim kitabının hemen girişinde bir mitsva yapmaya hazırlanan kişinin o mitsva öncesinde "Leşem Yehud" ile başlayan bir bölümü okuması  ve o mitsvaya konsantre olması gerektiğini ifade etmektedir.

rav alaluf

Pekude peraşasının girişinde Moşe Rabenu'nun toplanan bütün bağışların bir listesinin yaptığını görmekteyiz.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Bu peraşanın başında Moşe bir tikun yapmakta, başka bir deyişle, geçmişteki bir yanlışı, yani Altın Buzağı günahını tamir etmektedir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakÇok aşina olduğumuz bir pasuk vardır. Ona o kadar aşinayızdır ki, pek de durup ne anlama geldiğini düşünmeyiz. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakEğer liderler, liderlik ettikleri insanların potansiyellerini en iyi şekilde açığa çıkaracaklarsa, onlara, büyük işler başarmaya kabil olduklarını gösterme fırsatı tanımalı ve sonra da onların başarılarını kutlamalıdırlar.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Pekude Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Moşe, halkın Mişkan için bağışladığı altın, gümüş ve bakırın sayımını yapar. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Bu hafta Vayakel ve Pekude peraşalarını birlikte okuyoruz. Aynı zamanda Nisan ayına yaklaştığımız için bu Şabat’ı Şabat Ahodeş olarak adlandırıyoruz.

Haftanın Peraşası Bülteni

Bu hafta Vayakel ve Pekude peraşalarını birlikte okuyoruz. Aynı zamanda Nisan ayına yaklaştığımız için bu Şabat’ı Şabat Ahodeş olarak adlandırıyoruz.

Haftanın Peraşası Bülteni

Moşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlaratekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarınıiletir...

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

 Haftanın Peraşası BülteniPekude peraşasında Moşe, halkın Mişkan  için bağışladığı altın, gümüş ve bakırın sayımını yapar.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

bultenMoşe, halkın Mişkan için bağışladığı altın, gümüş ve bakırın sayımını yapar.

Haftanın Peraşası BülteniVayakel peraşasında Moşe Rabenu Bene-Yisrael'i Şabat gününü korumaları konusunda uyarır.