×

Bilgilendirme

Lack of access rights - File ':/www.youtube.com/embed/sznbsRyzFZc'

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Beşalah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Beşalah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Beşalah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Beşalah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Beşalah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Beşalah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alalufMısır esaretinden çıkan Bene Yisrael'in düşüncelerini anlamak her zaman çok kolay olmamıştır.

rav alalufMasehet Sota 13/A'ya göre İsraeloğulları Mısır'ı terk etmeden önce Moşe bizzat kendisi Yosef'in tabutunu aramak için çaba göstermiş ve bu konuda yaşlı bir kadın olan Aşer'in kızı Serah'tan yardım istemiştir.

rav alaluf"Az yaşir Moşe Uvne Yisrael et aşira azot L'Ad... vayomeru lemor. Aşira L'Ad... ki gao gaa - 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak9/11’in ardından, dehşet ve travma dindikten sonra, Amerikalılar kendilerini ne olduğunu ve neden olduğunu sorarken buldular.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakBene-Yisrael Kızıldeniz’i geçmişlerdi. İmkânsız gerçekleşmişti.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakParo halkı salıverdiğinde, Tanrı onları, daha kısa olmasına rağmen, Pelişti Yolu’na yönlendirmedi; çünkü Tanrı, “Eğer halk savaşla yüzleşirse, fikir değiştirip Mısır’a dönebilir”demişti. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Tora’nın başka bir dile – Yunanca – ilk çevirisi, MÖ ikinci yüzyıl civarında, Mısır’da II. Ptolemy’nin hükümdarlığı sırasında yapılmıştı. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Beşalah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Beşalah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Beşalah peraşasının okunduğu Şabat günü “Şabat şira” olarak bilinir. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Beşalah peraşasının son bölümü Refidim’de Bene Yisrael ile Amalek arasındaki savaşı anlatır.

Haftanın Peraşası Bülteni

Beşalah peraşası genellikle Tu Bişvat bayramının kutlandığı günlere denk gelir. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Bene-Yisrael'inMısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paroonları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisraelkendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasında kıstırılmış halde bulurlar...

bultenBene-Yisrael'inMısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paroonları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisraelkendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasındakıstırılmış halde bulurlar...

bultenBene-Yisrael'inMısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paroonları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisraelkendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasındakıstırılmış halde bulurlar...

bultenBene-Yisrael'inMısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paroonları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisraelkendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasındakıstırılmış halde bulurlar...

bultenBene-Yisrael'inMısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paroonları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisraelkendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasındakıstırılmış halde bulurlar...

bultenBene-Yisrael'inMısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paroonları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisraelkendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasındakıstırılmış halde bulurlar...

bultenBene-Yisrael'inMısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paroonları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisraelkendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasındakıstırılmış halde bulurlar...

bultenBene-Yisrael'in Mısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paro onları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisrael kendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasında kıstırılmış halde bulurlar...

bultenBene-Yisrael'in Mısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paro onları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisrael kendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasında kıstırılmış halde bulurlar... 

bultenBene-Yisrael'in Mısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paro onları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisrael kendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasında kıstırılmış halde bulurlar...

bultenBene-Yisrael'in Mısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paro onları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisrael kendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasında kıstırılmış halde bulurlar.

bultenBene-Yisrael'in Mısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paro onları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisrael kendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasında kıstırılmış halde bulurlar.

bultenBene-Yisrael'in Mısır'dan çıkışına izin verdikten kısa bir süre sonra, Paro onları zorla geri getirmek üzere peşlerine düşer ve Bene-Yisrael kendilerini Paro'nun orduları ile deniz arasında kıstırılmış halde bulurlar... 

bultenParo sonunda Bene-Yisrael'i Mısır'dan göndermiştir. Tanrı halkı, gündüz bir buluttan, gece de ateşten birer sütunun rehberliğinde, Peliştiler'in topraklarından geçirmemek için dolambaçlı bir yoldan Erets-Yisrael'e doğru yönlendirir......