Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Mikets Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Mikets Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Mikets Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Mikets Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Mikets Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Mikets Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alalufYosef kardeşlerini bu peraşada "casus" olmakla suçlar. Kardeşler elbette bunu reddederler.

rav alalufHanuka'nın bizlere verdiği mesaj nedir? Bu mesaj sevgi ile uzlaşıyı sağlamaktır.  

rav alalufBereşit kitabının 41/1 pasuğu şöyle başlar:

"Vayi mikets şenatayim yamim ufaro holem - iki senenin sona erdiği günde Paro rüya görmektedir."

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakYirmi iki yılın ve birçok viraj ve dönüşün ardından, Yosef ve kardeşleri nihayet karşılaşmaktadır. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakTüm yazın içindeki en büyük dönüşümlerden birinde, Yosef, tek bir sıçrayışla, mahpusluktan Başbakanlık mevkiine yükselmektedir.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Mikets peraşası Tora’daki en ani ve kökten dönüşümü temsil eder. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

 

Önceki peraşa ile bu peraşa arasında olağanüstü bir şey meydana gelmektedir. Neredeyse ikisi arasındaki bir haftalık molanın bile hikâyenin bir parçası olduğu söylenebilir.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Mikets Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Mikets Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası BülteniHanuka, Yamim Noraim ve Sukot’tan farklı olarak Midreabanan, yani Hahamlarca öngörülmüş bir bayramdır. 

Haftanın Peraşası BülteniKardeşleri tarafından hor görülen, öldürülmeye çalışan ve sonunda satılan, Mısır’da Tek Tanrı’ya inanan yegane kişi olarak bilinence inancını korumayı başaran, ahlaki konularda zindana atılma pahasına asla taviz vermeyen ve çizgisini koruyan Yosef’in Mısır zindanlarındaki on ikinci yılı yaşanmaktadır.

Haftanın Peraşası Bülteni

Çok büyük bir çoğunlukla Hanuka bayramının içinde okunan Mikets peraşası gerek anlatım gerekse içerik açısından zengindir. Bu yıl ise Hanuka bayramına tesadüf etmez.

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yosef'in köleliği, Paro'nun ilginç bir rüya görmesi ile son bulur...