Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Leh Leha Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Leh Leha Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Leh Leha Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

"Vayi riv ben roe mikne Avram uven roe mikne Lot vaKenaani  veaPerizi az yoşev baarets. Vayomer Avram el Lot al na tei meriva beni uveneha - Avram'ın çobanları ile Lot'un çobanları arasında kavga vardı.

Rav İsak Alaluf

"Vayomer Ad... el Avram leh leha meartseha umimoladteha umibet aviha el aarets aşer areka - Tanrı Avram'a toprağından, doğduğun yerden ve babanın evinden sana göstereceğim toprağa git dedi." (Bereşit 12/1) 

Rav İsak Alaluf

Pirke Avot dördüncü bölümünün başında Ben Zoma adlı bilgenin önemli bir öğretisine yer verir. Bilge kimin haham yani bilge, kimin gibor - güçlü, kimin aşir - zengin kiminse mehubad - onura layık  olduğunu sorar ve yanıtlarını kendisi verir.

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Leh Leha Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Leh Leha Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Leh Leha Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Mark Twain bunu gayet özlü bir dille ifade etmişti:

Ben on dört yaşında bir gençken, babam o kadar cahildi ki, ihtiyarın yakınımda durmasına zorlukla katlanırdım. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Bu haftaki peraşa ile ilgili olağanüstü bir gözlemler serisinde, Ramban (Nahmanides, 1194 - 1270), Avraam ve Sara hakkında ağır eleştirilere yer vermektedir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Liderler liderlik eder. Bu ifade, liderlerin hiçbir şeyi takip etmediğini belirtme amacında değildir.  

rav sacksNeden Avraam? Bu haftanın peraşasını okurken kafamızdan hiç çıkmayan soru budur. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Leh Leha Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası BülteniNoah'tan sonra on nesil daha geçmiştir. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Bu hafta okuduğumuz peraşamız defalarca açıklamaya gerek olduğunu vurguladığımız “Leh Leha” sözcükleriyle başlar.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Avram'a konuşarak "Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl]; sana göstereceğim ülkeye git" (Bereşit 12:1) emrini verir...