Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Noah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Noah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Noah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Noah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Noah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Noah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Noah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

"Vayi kol aarets safa ahat udvarim ahadim - bütün yer tek bir dil ve ortak amaç içindeydi." (Bereşit 11/14) 

Rav İsak Alaluf

"Vayavo Noah uvanav veişto unşe vanav ito el ateva mipene me amabul - Noah eşi, oğulları ve oğullarının eşleri  tufanın suları yüzünden gemiye geldiler." (Bereşit 7/7) 

Rav İsak Alaluf

Bu haftaki peraşada Tanrı'nın yollarını bozmuş olan beşeri mabul ile nasıl yok ettiğini okuyoruz.

rav sacksGelmek üzere olan Tufan ve neredeyse tüm yaratılışın yıkılışı sırasında, Noah’ın gemiyi inşa etmesine odaklanıyor ve detaylı bir yönerge ile karşılaşıyoruz:

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Her birimiz için, manevi yolculuğumuz sırasında hayatımızın yönünü değiştiren ve bizi yeni bir yola sevk eden kilometre taşları vardır. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Acaba doğal olarak iyi miyiz yoksa doğal olarak kötü mü? 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Noah’a dizilen övgünün Tanah’ta başka bir emsali yoktur. Tora’nın söylediğine göre Noah, “tsadik bir adamdı, kendi nesillerinde kusursuzdu; Tanrı’yla birlikte yürürde Noah.”

Haftanın Peraşası Bülteni

Noah peraşasının hemen öncesinde dünyanın kötülükle dolduğu ve insan ömrünün yüz yirmi sene ile sınırlandırıldığını okuruz. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Humaş içinde farklı yerlerde benzerlikler bulmak Rabilerin Tora’yı açıklamaları için çok kullandıkları bir yöntemdir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Noah peraşasını okurken iki neslin davranışlarını ve bu nesillere verilen Tanrısal cevabı görmek mümkündür. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, şiddet ve yozlaşma batağına saplanmış bir dünyadaki tek dürüst insan olarak dikkati çeken Noah'a büyük ahşap bir gemi inşa etmesini emreder...