Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bereşit Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bereşit Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bereşit Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bereşit Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bereşit Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bereşit Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bereşit Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bereşit Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

"Bereşit bara E.loim et aşamayim veet aarets - Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı." (Bereşit 1/1)

Rav İsak Alaluf

Şemuel 2 kitabında 1/18. pasuğu açıklayan Raşi Bereşit kitabının "doğruluk kitabı - sefer ayaşar" olduğunu ifade etmektedir.

Rav İsak Alaluf

Yaşlılar evinde kalan 96 yaşındaki bir pansiyoner yaklaşık bir yıldır kimseyle tek kelime konuşmamıştır.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

İlk günah tam olarak neydi? İyi ve Kötüyü Bilme Ağacı neydi? 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Dünyayı değiştiren sözler vardır; özellikle de Tora’nın ilk perekinde yer alan iki cümle bu kategoridedir:

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Eğer liderlik çözümse, o zaman sorun nedir? Bu konuda Tora son derece açık ve belirgindir. Sorun, sorumluluk alma başarısızlığıdır.

rav sacksYalnız İnanç Adamı adlı eserinde, Rabi Soloveitchik, Bereşit’in yaratılış hakkında iki ayrı anlatım içerdiğine dikkatimizi çekmiştir. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Bereşit Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tora’nın ilk peraşası olan Bereşit içerdiği konu nedeniyle birçok Midraş için kaynak oluşturmuştur.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...