LAMED SHAPİRO

LAMED SHAPİRO

Ukrayna Kiev yakınlarında doğan - edebiyat dünyasında Lamed (İbranice'deki ‘L' harfi) Shapiro olarak tanınan- Levi Yeoşua Shapiro, Londra'da yaşamış titiz bir düzıazı zanaatkarıyken 1906 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiştir. İlk hikaye kitabı Oyf'n Yam (Okyanusta, 1910)dır. Eserleri arasında Di yiddishe melukhe un andere zakhn (Yahudi Devleti ve Diğer Şeyler, 1931), Ksovim (Denemeler, 1949) ve Yahudi Devleti ve Diğer Hikayeler (1971) sayılabilir. Shapiro, "Haç", "Ölüm Kasabasında", "Öpücük" ve "Beyaz Hala Ekmeği " gibi, klasik pogrom hikayeleri ile tanınmıştır (Hepsi de New York ve Chikago'da yazılmıştır) . Sonuncusunda, baş kahraman cahil Vasil, Yahudiler'i "garip kıyafetler giyen, dükkanlarda oturan, beyaz hala ekmeği yiyen ve İsa'yı satan kişiler olarak görür. Bu en son nokta pek açık değildir: İsa kimdir, Yahudiler onu neden, hangi amaçla satmışlardır? Her şey sanki bir sis altındadır. Nefret, aşırılara kayan umutsuz Vasil Yahudi evlerine saldırıp onlara zarar verince, bir Yahudi kadına, beyaz teni ve beyaz hala ekmeği arasında bir bağlantı kurarak fiziksel tacizde bulununca somutlaşmış olur. Yamıamlık teması bu hikayenin de, Yahudi Devleti ve Diğer Şeyler'de yer alan büyüleyici hikaye "Öpücük"te olduğu gibi merkezdedir. Eserlerindeki bir başka tema vahşete karşıYahudiler'in karşılığı, daha somut olarak Yahudiler'in kendilerini savunmasıdır. Shapiro bu konuya çok önem verir ancak hiç bir zaman tam olarak çözümleyememiştir. Shapiro, Anti-semitik saldırganlıkları, Yahudi olmayanların gözünden bakarak anlamaya çalışan ilk Yidiş yazardır.

Hikayelerinden...


Öpücük

Shachne'nin elleri ve ayakları titriyordu ve ağzında tiksindirici bir tat vardı. İskemlede oturuyor ve sokaktan gelen çılgın bağırışları, ıslıkları, camların kırılışını duyabiliyor ve sanki tüm bu çarpışmaların, çığlıkların ve kırılmaların kafasının içinde olduğunu hissediyordu. Pogrom o kadar aniden başlamıştı ki, dükkanını kapamaya bile vakit bulamamıştı. Doğru evine gitmişti ama orada kimse yoktu. Sarah ve çocuklar, arkalarında azıcık gümüş ve para bırakarak evi kaderine terk etmiş ve bir yerlere saklanmaya gitmiş olmalıydılar... devamı