Elbert Hubbard

Eleştiriden sakınmak için: Hiçbir şey yapma, hiçbir şey söyleme, hiçbir şey olmaz.