GRACE PALEY

GRACE PALEY

(Amerika Birleşik Devletleri, 1922- )

Tanınmış bir şair olan Grace Paley, hikayelerini mükemmel ve hareketli bir basitlikle anlatır. Yidiş dilinde konuşan ailesi 1906 yılında Doğu Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş ve New York'a yerleşmiştir. Babasının ana dili aslında Yidiş değil İtalıancadır ve bir fotoğrafçı olarak İtalıan Amerikalılar arasında bir fotoğraf stüdıosunda çalışmıştır. Charles Dickens okuyarak kendi kendine İngilizce öğrenmiştir. Daha sonra tıp okuyarak doktor olmuştur. Paley'in hikayeleri kültürel deneyimle ilgilidir. Amerika'nın Latin Amerika'ya müdahalesi ve Vietnam savaşı ile ilgili yazıları da vardır. Yurttaşı olduğu Raymond Clever ile tarzları benzeyen Paley'in hikayeleri hayatın karelerini keskin bir şekilde gözler önüne serer. Paelı'in kitapları arasında ‘İnsanın Küçük Rahatsızlıkları' ( The Little Disturbances of Man, 1959), ‘Son Dakikada Muazzam Değişiklikler' (Enormous Changes at the Lat Minute, 1974), ‘Aynı Günde daha Sonra' ( Later The Same Day, 1985) ve ‘Toplu Hikayeleri' (1994) sayılabilir. Bronx'ta büyümüş, New York Hunter College'da eğitim görmüş ve Sarah Lawrence College, Columbia ve Sıracuse Üniversitelerinde öğretmenlik yapmıştır. "Mutluluk Üzerine bir Midraş," TriQuaeterlı'de 1986 yılında yayımlanmıştır.

Hikayelerinden...


Mutluluk Üzerine Bir Midraş

Mutluluk Üzerine Bir MidraşMutlulukla demek istediği şuydu: Her şeye sahip olmak, ya da eskiden sahip olmuş olmak ya da hala sahip olmaya devam etmek... ‘Her şey' ile, ilk olarak çocukları, daha sonra birlikte yaşayabileceği , tercihen bir erkek olan sevgili bir insanı ( birlikte yaşayabileceği ile ,şart olmasa da uzun bir zamanı ifade etmeye çalışıyordu) kastediyordu. Bunun yanında, ama tercih sırasını dikkate almadan, her türlü kişisel meseleyi anlatabileceği, en özel, en derin en umutsuz olayları, ekonomiyi, sürekli, defedilmez, acımasız savaş ekonomisini, bu ekonomi fikrinin büyüdüğü Amerikan işçilerin köleliğini, bütün bu yapılaşmada erkeklerin suç ortaklığını ve erkeklerin aptallığını ( kendi tercih ettiği erkek de buna dahildi )... devamı