SHMUEL YOSEF AGNON

SHMUEL YOSEF AGNON

(Polonya-İsrael)

Ünlü roman ve kısa hikaye yazarı Shmuel Yosef Agnon, (doğumu Shmuel Yosef Czaczkes) o zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda bulunan Buczaz kentinde doğdu. İlk önce, 1907'de Filistin'e taşındı, 1913'ten 1924'de kadar Almanya'da İbranice öğretmenliği yaptı, ardından tamamen Yeruşalayim'e döndü. Eserleri arasında alegorik hikayesi Agunot:Bir Hikaye (1908), Gelin Sayvanı (1931), Denizin Yüreğinde (1934), Huşu Günleri (1948) ve Ad Hena (1953) sayılabilir. İbrani rönesansının şairleri sayılan Hayim Nahman Bialik ve Saul Tchernichovskı gibi, Agnon da modern İbraniceyi eski kaynaklarına bağladı. Sık sık yanlışlıkla Kafka'nınkilerle karşılaştırılan eserleri, gelip geçen Yahudi düzenini ortaya koymaya çalışır. "Bir Tam Ekmek" adlı hikayesi, ilk olarak Eylemler Kitabı (1932)'nda yer almıştır. Hikaye, her biri ileri düzeydeki edebiyat eleştirmenlerince öne sürülmüş iki farklı yorumla okunabilir. Bunlardan biri, Arnold J.Band tarafından açıklanmıştır. Buna göre, hikaye, netçe tanımlanmış emirlerle (doktorun mektupları) yapılanmış bir yaşam ile belirsiz bir bütünlük, kutsallık arayışı arasındaki mücadeleyi betimler. Baruh Kurzweil ‘in açıklamasına göreyse, baş kahraman maddi bir ödülle ("bir tam ekmek") ilgilenen bir egoisttir ama aynı zamanda kutsal kitaba ve ağza alınamayacak kadar ulu olan yazarı Tanrı'ya karşı olan yükümlülüklerinden dolayı gerilim içindedir. Bu parantez içindeki dört noktayla belirtilir ve bize Dr.Yakutiel (Moşe'nin isimlerinden biri) Ne'eman ("İnançlı"- Moşe'nin niteliklerinden biri) tarafından iletilir; Mr Gressier, anlatıcının mektupları gönderme girişimini ısrarla engelleyendir. Ne şekilde okunursa okunsun, Agnon'un hikayesinde mistik yan anlamlar göze çarpar ve Bratzlav'lı Rabi Nahman'ın hikayelerini anımsatır. 1966'da, Agnon, Alman şair Nellı Sachs ile beraber Nobel edebiyat ödülünü almıştır.

Hikayelerinden...


Bir Tam Ekmek

Bir Tam EkmekBütün gün boyunca hiçbir şey tatmamıştım. Şabat akşamı hiç bir hazırlık yapmadığım için, Şabat'ta yiyeceğim bir şey yoktu. O zamanlar tek başınaydım. Karım ve çocuklarım ülke dışındaydı ve ben evde yalnız kalıyordum. Yemeğimi hazırlama derdi de bana düşmüştü. Eğer yemeğimi hazırlamasam ya da bir otel veya lokantaya gitmesem, içimdeki açlıkla baş etmek zorunda kalırdım. O gün, bir otelde yemeğe niyetlenmiştim, ama güneş o kadar yakıyordu ki etrafı, o sıcakta yürümektense aç bir adam olmayı tercih ettim... devamı