Mitsvalar

Sinay Dağı'nda doğrudan Tanrı tarafından Bene-Yisrael'e verilen Tora, yaşam süresince uygulanacak tüm dinsel kuralları (Mitsvalar) içerir. Tora'nın içinde geçen tüm kurallar 613 adet olup, 365'i yapılmaması öngörülen emirler (Negatif Mitsvalar), 248'i de yapılması gereken (Pozitif Mitsvalar) emirlerdir. Bu Mitsvalar Rabi Moşe Ben Maymon (Maymonides-Arambam:1135-1204) tarafından büyük eseri Mişne Tora'da derlenmiştir. Pozitif Mitsvalar'ın sayısı vücudumuzun kemik sayısına, Negatif Mitsvalar'ın sayısı ise güneş yılının gün sayısına eşittir. "Moşe Rabenu" kelimelerinin sayısal değeri de MoŞe RaBe(Y)Nu = Mem+ Şin+ E+ Reş+ Bet+ Yud+ Nun+ Vav= 40+ 300+ 5+ 200+ 2+ 10+
50+ 6= 613'tür. Görülüyor ki Mitsvalar'ın sayıları bile büyük özellikler içermektedir.