Kortadura De Faşadura

Kortadura de faşadura (bebek giyimlerinin hazırlanması töreni) her bebek bekleyen müstakbel annenin düzenlediği geleneksel bir gündür.

Brit Mila

Sünnet Nedir ?

Berit, anlaşma anlamına gelir. Mila, Tanrı’nın Avraam’a, O’na taahhüdünün işareti olarak emrettiği mitsvadır. Bu mitsva tarih boyunca Yahudiler tarafından yerine getirilmiştir.

VijolaAilede doğan ilk erkek bebeğe Pidyon-Haben törenin yapılması gibi, her doğan kız bebeğe de vijola adlı tören yapılır. Vijolanın pidyondan tek farkı yalnız ilk doğan kız bebeğe değil, her doğan kız bebeğe yapılmasıdır.

pidyon"Ve Tanrı Aaron Akoen'e şöyle dedi: İnsan veya hayvan, Tanrı'ya sunulan her beden sahibinden ilk doğan senin olacaktır. Ancak, insanın ilk doğanı, fidye verilerek senden geri alınacaktır. Bir aylıktan itibaren, senin biçtiğin kıymete göre, beş şekeli gümüş olarak fidye verdireceksin." (Bamidbar-Sayılar 18:15-16).

Bar/Bat MitsvaYahudi kurallarına göre, her erkek çocuk, on üç yaşından gün alıp, erişkinliğe adım attığında Bar Mitsva yapar. Yahudi genç kızların Bat Mitsva yaşı ise on ikidir.

Bu dönem, manevi değerleri öğrenmeye başladıkları ve daha iyi bir insan olabilmek için kendi sorumluluklarını üstlendikleri dönemdir.

Evlilik töreniBirey kişisel hayatında evlilikten daha büyük bir radikal dönüşüm yaşamaz. Tek olan birey artık çifttir; yalnız olan birey artık birliktedir. Kişi bekarlıktan evliliğe geçişte bireyin bakış açısı, tutumu ve sorumluluk anlayışı değişim geçirir. Yaşam bir daha asla aynı olmayacaktır.

Ölüm ve MatemÖlüm, hala bilinmeyen konular arasında yer almaktadır. Ölümden sonra hayatın olup olmadığı hala birtakım insanlar arasında tartışma konusudur. Ancak Yahudi dinine göre ölüm hayatın sonu değildir.

İçinde yaşadığımız dünya bizi başka bir dünyaya götüren koridor gibidir. Diğer yaşama , gelecek dünyaya (olam haba )insanların yargılanıp ruhlarının yeniden canlanacağına inanmak Yahudi düşüncesinde ve felsefesinde vardır.Tüm İsrael'in gelecek dünyada payı vardır. (Mişna sanhedrin 11:1)

AlahaBir Yahudinin yaşamı boyunca, birçok kurala uyması gerekir. Bu kurallar kaynağını, Tora'da yazılı olduğu üzere Tanrı'dan alır. Bunlar ahlaki, törensel ve medeni kanunlardır.

Tüm soruları kapsayan Yahudi kanununun, kesin ve kabul edilmiş şekline Alaha denir. Alaha kelimesi, yürümek veya gitmek anlamına gelen "Aloh" kökünden türemiştir ve yol, örnek veya yöntem anlamındadır.

tsedaka.jpgYaratılış konusunda her şeye “tov – iyi” ifadesini kullanan Tanrı’nın, insan yaratılışında bunu kullanmadığını görmekteyiz. İnsanın iyi eylemleri, başka insanlarla olan ilişkileri ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme yönündeki isteği, bizim “Yaratılış”ı inşa etme ve tamamlama yolumuzdur.  Dünya da tıpkı insan gibi sürekli olarak gelişim halindedir. Bu gelişim, insanın gösterdiği gayrete bağlıdır. Bilgelerimiz dünyanın iyilikseverlik üzerine kurulduğunu söylerler.

MenoraMenora'nın birçok sembolik anlamı vardır. İlk anlamı "Daimi Işık"ı simgelemesidir. Tanrı yeri ve göğü yarattıktan sonra ilk olarak "Yei Or - Işık olsun" demiştir. Bu ışık bir bakıma evrenin ve ruhlarımızın aydınlığını simgelerken, ışığın bilimin aydınlığını ifade etmesi noktasından hareketle, Menora aynı zamanda bilimin devamlılığını ve sonsuzluğunu sembolize eder.

Sefer ToraSefer Tora, kanunların yazılı olduğu metin, veya Moşe Rabenu'nun beş kitabının parşömen üzerine yazılmış ve rulo haline getirilmiş birtakım şartlara uygun bir şekilde kullanılan kutsal dinsel metinler toplamıdır. Sefer Tora bu iş için eğitilmiş özel kişiler tarafından yazılır.

Bet AmikdaşBet-Amikdaş, Yahudi'nin kendi içinde, yüreğinde, gönlünde, Tanrı'ya ayırdığı yerin anıtlaşmış ve somutlaşmış halidir. Bet-Amikdaş, Şelomo Ameleh'in, babası David Ameleh'in vasiyeti gereğince ve Tanrı iradesine göre Yeruşalayim şehrinde inşaa ettirdiği görkemli tapınağın adıdır. Sefer Ha Zoar'da anlatılan bir öğretiye göre Tanrı dünyayı yarattığı zaman, göklerdeki muhteşem tahtının altından kıymetli bir taş almış ve onu boşluğa fırlatmıştır. Bu taş gözle görülmeyen bağlarla, yukarıda Tanrı'nın tahtına bağlıymış. Bağın bir ucuna bağlı olan taş yerıüzüne inmiş ve sularda sağa sola ve her yöne hareket ederek dünyamızı oluşturuvermiş. Bu taşın adı "Even Şatiah" yani "Nirengi taşı" olup, dünyayı oluşturan bu taş, dünyanın merkezi, gözbebeği veya göbeği olarak nitelendirilmektedir. Tanrı, bu taşın düştüğü yerde de Yeruşalayim şehrinin kurulmasını kullarına emretmiş. Onlara; "İşte Yeruşalayim, onu dünyanın merkezine yerleştirdim, diğer ülkeler de etrafında bulunuyor" demiş.

Mezuza

"Dinle İsrael, Ad. Tanrımızdır, Ad. Tektir. Tanrın Ad.'ı bütün kalbinle, bütün nefsinle ve bütün varlığınla seveceksin. Bu gün sana emrettiğim bu sözler kalbin üzerinde olacak, çocuklarına öğretecek, evinde otururken, yolunda giderken, yatarken ve kalkarken bunlardan söz edeceksin. Bunları elin üzerine simge diye bağlayacak, gözlerinin arasında cisimleştirecek ve evinin kapılarına ve pervazlarına yazacaksın.

Magen DavidEfsaneye göre, "Goliat" adlı deve karşı savaşırken, küçük David'i koruyan kalkanın üzerine bir altıgen motifi işlenmişti. Bu motif belki de şeklini David adının İbranice'deki yazılışına borçludur: David İbranice'de üç harfle: "Dalet-vav - dalet" harfleriyle yazılır. Çok eski İbrani alfabesinde ise Dalet harfi Yunan alfabesindeki "Delta"ya benzeyen küçük bir üçgen şekille yazılırdı.İki "Dalet"in birleşmesi, yani iki üçgenin altıgen bir yıldız şeklinde çizilmesi Kral David'in adını temsil ediyordu. Bu şeklin Kral David'in monogramı olması mantıklı bir varsayımdır.

"Onları işaret olarak elinin üstüne bağlayacaksın ve onlar, gözlerinin arasında, alnına bağ olacaktır." (Devarim 6:8)

Tefilin

Doğumunun Onüçüncü yıldönümüne ulaşmış her Yahudi erkek, dinsel erginliğe varmış sayılır ve Yahudi kimliğinin gerektirdiği tüm adet, gelenek, töre ve yasalara uymak zorunluluğu taşır. Bunlardan biri de Tefilin'dir.

Ketuba

Ketuba Nedir?

Ketuba, bir kadın ile bir erkeğin evlilik töreni yapıldıktan sonra, dini nikahı gerçekleştiren hahamın, iki tanık huzurunda damada imzalatıp, gelin tarafına teslim ettiği bir anlaşma belgesidir. Bu belge tam anlamıyla kadın lehine hazırlanmış sosyal bir akittir.

Yahudi KitabıAsırlar boyu, Yahudiler, "Kitapların Milleti" olarak tanınmıştır Bu deyiş "Tora"dan kaynaklanmaktadır. Yahudiler, genelikle, kitaplara olan sevgileriyle anılırlar. Çağlar boyunca, kitapların, Yahudilerin en değerli mülkiyeti olduğu söylenir.

TallitYahudi yaşam tarzında önemli bir yer tutan dinsel objelerin başında tallit gelir. Tallit kelimesinin Türkçe karşılığı cüppe,harmani veya örtüdür. Antik çağlarda ise erkeklerin kullandığı battaniyeyi andıran, dikdörtgen şeklinde bir manto veya harmaniye verilen addı.

Şofar Roşaşana ve Yom Kipur bayramlarında çalınan koç veya keçi boynuzundan yapılmış bir borudur. Tokea adı verilen ve bu iş için özel eğitim almış kişiler tarafından şofara özel bir nota ile çalınır.Roşaşana'nın ikinci gününde çalınacak olan Şofar, Şabat'a gelirse çalınmaz.

Şofar kesinlikle koç, keçi ve antilop boynuzundan yapılmalıdır. Hiçbir zaman boyanmaz, ancak ağıza alınacak yeri haricindeki kısım kakmacılık şeklinde süslenebilir.