Şabat Felsefesi

Şabat, haftanın yedinci günü için verilen isimdir. Tora bize '' Altı gün iş yapacaksınız ve yedinci gün...'' der.