Pesah Şeni

2._ans.jpgPesah Şeni’nin tarihçesi, Mısır’dan Çıkış zamanlarına dayanır. Yahudiler’in Mısır’dan çıkmasına izin vermeyen Paro ile Mısırlılar’ın başlarına gelen onuncu ve son felaket, ilk doğan erkek çocukların- behorların ölümüydü. Yahudiler ise, Tanrı’nın emriyle, 14 Nisan günü Korban Pesah-Pesah Korbanı yaparak bu felaketten zarar görmemişlerdi.