Pesah Nedir

Pesah " özgürlüğün bayramı " olarak bilinir, çünkü 210 yıl süren Mısır'daki esaretten çıkışımızı anımsatır. Pesah,Yahudi milletinin "doğuşu" sayılır, onların mücadeleleri ve kimliklerine sahip çıkmaları, 3300 yıldır Yahudi bilincinin temelini oluşturmuştur. 

Pesah haftası boyunca, Hamets yememek ve bulundurmamak gerekir. Bu yüzden, tüm ekmek, pasta, bira, v.s. - yiyecekler tüketilir veya satılır ve yalnız "kaşer Lepesah-Pesah için üretilen" ürünler satın alınır.

soru2.jpgMa Niştana Alayla Aze Mikol Alelot
Bu gecenin, diğer gecelerden ne farkı var ?

Gerçek Özgürlüğe Yolculuk 

gerek_z.jpg
Pesah’ın tarihçesi genel olarak iyi bilinir: Yahudiler Mısır’da Paro’nun köleleriydiler, Tanrı’nın görevlendirdiği Moşe Rabenu’nun önderliğinde mucizeler eşliğinde oradan çıktılar, Sinay dağında Tora’yı aldılar ve çölde geçen 40 yılın ardından Erets-Yisrael’e girdiler.

 

Tora Pesah'la ilgili bahis sırasında, "... (Pesah'ın) yedinci gününde kutsal toplantı olacak ve hiçbir iş yapmayacaksınız." (23:8) ifadesine yer verilmektedir. Pesah yedi günlük bir bayramdır. 

Mısır'daki on belanın sonuncusu olan Behorların ölmesi anısına tutulan oruçtur. Bilindiği gibi bu bela sırasında Bene-Yisrael pesah korbanının kanını kapı pervazlarına sürmüş ve Tanrı bu evlerin üzerinden atlamıştı. Pasah da atladı anlamındadır.