Purim Felsefesi

muz_kabugu.jpgSara sınıfa girer girmez en yakın arkadaşının yanına koştu. Az önce sokakta gördüklerine inanamamış ve şaşkınlığını en iyi arkadaşı Rahel ile paylaşmak istiyordu.

sakli-kral.jpg

2400 yıl önce yazılmış olan Megilat Ester 'in diğer kitaplarımızdan farkı Tanrı'nın adının kitabın hiçbir yerinde geçmemesidir. Hahamlarımız bunu Ester'in kitabındaki hikayede herşeyin gizli olduğu şeklinde açıklarlar.Ester ismi gizlilik anlamında olan Seter kelimesinden gelmektedir.Purim hikayesinde mucizeler dolaylı yollarla meydana gelmektedir.Aynı şekilde Tanrı'nın ismi de kitapta olup şu şekilde gizlenmektedir:

Purim olayının nirengi noktasını Aman teşkil eder. 127 eyalet üzerine imparator olan Pers hükümdarı Ahaşveroş, açıkçası, tüm eyaletleri ve eşit bir ilgi ile yönetirken, onun gözlerini özellikle Yahudiler üzerine çeken baş yardımcısı ve veziri Aman'dır.

Talmud, her Şabat ve bayramın "bir yarısının fiziksel, bir yarısının da manevi " olduğunu söyler. Günün bir kısmını sinagogda dua ederek (manevi ), diğer kısmını da güzel yemekler yiyerek ve dinlenerek geçiririz ( fiziksel).

Ağır CezaPurim, "Venaafoh U Aşer Yişletu Ayeudim Ema VeSoneem - [işte] Yahudiler'in düşmanlarının onlara karşı üstün gelmeyi umdukları [bu] günde, aksine, asıl Yahudiler düşmanlarına karşı üstün geleceklerdi" kavramının bayramıdır. 

Dört PeraşaŞevat ayının son Şabat'ından Nisan ayına kadar dört özel peraşa okunur. Bunlar sırasıyla şöyledir: Şekalim, Zahor, Para ve Ahodeş. Zahor peraşası ve bazı görüşlere göre Para peraşasını sinagogda  dinlemek hem erkekler, hem de kadınlar için Tora'dan bir yükümlülüktür. Bu peraşalar her hafta okunan haftanın peraşasının sonundaki maftir bölümü yerine okunurlar.