Tu Bişvat Nedir

AĞAÇLARIN YENİ YILI

"Tanrı'nın size bağışladığı topraklara girdiğinizde, onların iyi şeylerle dolu olduğunu göreceksiniz. Sizlere vaadettiğim topraklara girdiğinizde orada bulduğunuz meyve ağaçlarının ürünlerinden yiyecek, yeni ağaçlar dikeceksiniz ki, sizden sonra gelecek nesiller, yeşil bir dünya devralsınlar." agaclarin_yeni_yili.jpg

seder.jpg14 Şevat’ı 15 Şevat’a bağlayan akşam, yemekten ve Birkat Amazon’dan hemen sonra sofra, her türlü, ağaçta ve toprakta yetişen meyvelerle donatılır. Özellikle masada; ERETS YİSRAEL’in takdis edildiği meyveler olan: BUĞDAY, ZEYTİN, HURMA, kuru veya yaş ÜZÜM, İNCİR ve NAR bulundurulur.

sorucevap.jpg

Soru: Tubişvat nedir ve adının anlamı nedir?

Cevap: Tubişvat tarımsal kuralların başlangıcını kutladığımız bir bayramdır. Tubişvat kelimesinin anlamı sayısal değerinden gelir; Tet (9) + Vav(6)=15’tir. Tubişvat da böylece Şevat ayının 15’i anlamına gelir. Ayrıca tahannunim dualarını söylemeyiz.

 

Soru: Tubişvat’ta ne yapılır?

Cevap: Okullarda bütün gün boyunca meyvelerle ilgili eğitimler, oyunlar oynanır. Özellikle Yisrael topraklarının yüceltildiği buğday, zeytin, hurma, kuru veya yaş üzüm, incir, nar ve arpa meyveler yenir. Bazı geleneklere göre ise berahaların, teilim dualarının, Şir Aşirim’den şarkıların söylendiği Seder düzenlenir.

 

Soru: Tubişvat bayramını kış mevsiminde ağaçların yapraklarından yoksun olduğu bir dönemde kutlamamızın nedeni nedir?

Cevap: Ağaçların yılbaşısını yapraklarıyla ve meyveleriyle dolu bir dönemde kutlamamız gerektiği mantıklı bir bakış açısı olabilir. Ancak Tubişvat’ın, gözle görülmeyen, derin anlamları vardır.  Öncelikle yağmurların toprağı ve ağaçları suya doyurması, ağaçların artık topraktan su almayı bırakıp, kendi öz suları ile beslenmeye başlamaları, 15 Şevat tarihinde başlar. Böylece ağacın vereceği meyveler şekillenmeye başlamışlardır. Tora insanı, anlam dolu gelişiminin ve başarılarının meyve verebilmesi zaman aldığı için ağaca benzetir.

 

Soru: İnsan ağaca mı benzetilir? Bunu biraz daha açıklayabilir misiniz?

Cevap: Tora ve Peygamber Yirmiyau insanı ağaca benzetmiştir. Hem insandan, hem de ağaçtan doğru şekilde faydalanabildiğimiz takdirde, sahip oldukları o muazzam potansiyelin meyveleri ortaya çıkmaya başlar. Bir ağaç insanlara ve diğer ağaçlara değişik yollardan yardımcı olabilmesi için her türlü tamamlayıcı parçaya aittir. Aynı şekilde insanlar da kendilerine verilen yetenekler ile diğerlerine yardımcı olabilirler.

Aynı şekilde Kabala’ya göre Tubişvat’tan, kurtuluşumuzun geldiği Roş Hodeş Nisan’a tam kırk gün vardır. Yahudilikte 40 gün yeniden başlangıcı simgeler; dünya tüm günahlarından temizlenmiş ve 40 gün boyunca Noah gemide kalmıştır. Moşe Rabenu 40 gün boyunca göğe yükselmiş ve Tora’yı bizlere indirmiştir. Bizler de sonu kurtuluş ayı olan Tubişvat’ın hem bireysel hem de toplumsal olarak kurtuluş getirmesini diliyoruz.

tu bişvat _tarimsalkurallar.jpgTubişvat, Mişna’da (Roş Aşana 1:1) yazdığı gibi ağaçların yılbaşıdır. Tubişvat, hahamlarımız tarafından, teruma, maaser, orla gibi tarımsal kuralların yılbaşısı olarak ilan edilmiştir.

Sorumluluğu Öğretmek

Tora’nın bizlere uymamızı emrettiği tarımsal kurallar, kişiliğimizi şekillendirmek ve sahip olduğumuz mal varlıklarımızı olumlu amaçlara kullanmamızı öğretmek için eğitici bir unsurlardır. Sadece Yisrael’de uygulamakla yükümlü olduğumuz bu kurallar ile dünyada eşi benzeri olmayan Yisrael Toprakları’nın kutsiyetini vurgulamış oluruz.

Şimdi ise bu kuralların ne olduklarını görelim.

TERUMA:

Tarladan elde ettiğimiz ürünlerin bir bölümünü ayırırız. Bu ayırdığımız paya Teruma denir. Teruma kutsaldır, kim tarafından ve nasıl yeneceği hakkında çeşitli kuralları vardır.

MAASER:

Maaser mitsvası ise tarla ürünlerinin onda birinin ayrılıp Levilere verilmesini gerektirir. Maaser mitsvası, Teruma gibi yılda bir defa yapılır. Maaser mitsvasının başka çeşitleri de vardır; örneğin, Leviler’in Yisrael’den aldıkları onda birlik maaserden tekrar onda bir ayırmalarıdır. Buna da Terumat Maaser denir. Her üç yılda bir fakirlere verilen ve sadece Yeruşalayim’de yenmesi gereken maasere maaser ani – fakirlerin maaseri denir.  Tüm bu kurallar günümüzde, henüz Bet Amikdaş tekrardan inşa edilmediği için geçici olarak geçerliliklerini yitirmişlerdir. Ancak günümüzde hala geçerliliğini kaybetmeyen ve insanın gelirine kayıp değil, sadece bereket getiren tek bir maaser kalmıştır ki, o da maaser kesafim – parasal maaserdir. Maaser kesafim – parasal maaser aylık kazançtan onda birini yardım kurumlarına veya Tora öğreten kurumlara bağışlanır.

ORLA:

Orla mitsvası ekilen bir ağacın meyvelerinden ilk üç yıl boyunca faydalanmamızı yasaklayan çok özel bir mitsvadır.

ULUSAL GELİŞİM

Tora’nın uymamızı emrettiği bu tarımsal kurallar, Yahudi milletinin rolünü bireysel ve ulus olarak benliğimize işlerler. Bu sayede diğerlerinin rolünü takdir ettiğimiz gibi, bizler de aynı şekilde Tanrı’nın bize verdiği bereketten ihtiyaç sahibi kişilere vererek sorumluluğumuzu yerine getiririz.  Bu da bütün bir millet olarak güçlenmemizi sağlar.

 

BİREYSEL GELİŞİM

Tora’nın emrettiği tarımsal kuralları layıkıyla uygulayabilmek kuvvetli bir irade gerektirir. Bir çiftçiyi düşünün – aylardır toprağını kazıyor, ürünlerini ekiyor, sürüyor, suluyor ve tam aylar sonra sabırla beklediği ürünlerine kavuşacakken, ondan faydalanamıyor. Öncelikle kendisi kadar şanlı olamayan ihtiyaç sahiplerini düşünmesi gerekiyor.

Böylece Tora, çiftçinin kendisine bahşedilen ürünlerin kendi alın teriyle kazandığı hatasına düşmesini engellemektedir.

Tubişvat bayramında her ne kadar tarımsal kuralların yılbaşısı olarak ilan edildiyse de, tarımsal işlerle uğraşmayan bizler için de günlük hayatımızda çok kuvvetli bir mesaj içermektedir. Hepimiz işimize gitmekte ve para kazanmak için ter dökmekteyiz. Ancak bu kazancın kaynağı nedir? Yaptığımız başarılı projeler ve atılımları kendimiz mi yaptık, yoksa tüm bu başarıyı yöneten Birisi mi var? Tubişvat işte bize bu sorunun cevabını vermektir – Tubişvat Sameah.