Şofetim

Özet

Moşe Bene-Yisrael'e, şehirlerinde yargıç ve polisler atamalarını söyler. Önemsiz bir miktarda bile olsa, rüşvet yasaktır. Putperestlerin yaptığının aksine, Tanrı'ya yönelik korbanların sunulacağı Mizbeah'ın (sunak) yakınına ağaç dikilmeyecektir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Moşe Bene-Yisrael'e, şehirlerinde yargıç ve polisler atamalarını söyler. Önemsiz bir miktarda bile olsa, rüşvet yasaktır. Putperestlerin yaptığının aksine, Tanrı'ya yönelik korbanların sunulacağı Mizbeah'ın (sunak) yakınına ağaç dikilmeyecektir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Şofetim peraşasında Moşe, Yahudiliğin büyük kurumlarından bahseder: mahkemeler, yargıçlar, memurlar, Krallar, Koenler, Leviler ve Peygamberler.

aile perasasi

Bir kral olsaydınız nasıl davranırdınız? 

Eski zamanlarda, krallar istedikleri her şeyi yapabilirlerdi.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Yolu gösteren tabelanın üzerinde “Sığınak Şehir” yazıyordu. Dina kardeşi Dani’ye, “Gel tabelayı izleyelim, belki de bizi ‘Sığınak Şehre’ götürür” dedi. ‘Sığınak’ kelimesini duyan Dani korkuyla, “Ne savaş mı çıktı?” diye sordu ablasına.

Dina kardeşini, “Hayır” diye yatıştırdı ve açıkladı, “Bet Amikdaş zamanında, yanlışlıkla bir adamın ölümüne sebep olmuş birisi, ‘Sığınak Şehre’ kaçardı. Şöyle ki, ölen kişinin yakınlarının öc almak istemelerine karşı, orada güvende sayılırdı.”

“Peki bu kişi ne zamana kadar burada otururdu? Hayat boyu mu?” diye sordu Dina.

Rav İsak Alaluf

"Şofetim veşoterim titen leha - yargıç ve polisleri atayacaksın." 

"Lo tita leha aşera kol ets etsel mizbah Ad... E.loeha  -  Tanrı'nın mizbeah'ının yanında idol olacak bir ağaç dikmeyeceksin."