Ree

Özet Moşe halka maneviyat merkezli bir hayatın getireceği bereketleri ve Tanrı'dan uzaklaşmanın getireceği laneti sunar. Halk, Erets-Yisrael'e gireceği zaman, putperest uygulamalarda kullanılan tüm ağaçları yakacak ve putperestliğe ait tüm heykelleri yok edecektir. Tanrı, Kutsal Varlığı'nı barındırmak üzere tek bir yer seçecektir. Korbanlar sadece bu yerde sunulabilecek ve başka hiçbir yerde kişisel sunaklar inşaa edilemeyecektir.

Haftanın Peraşası Bülteni

"Görün!" der Moşe, Bene-Yisrael'e, "bugün önünüze beraha ve lanet [seçeneklerini] sunuyorum" - söz konusu berahaya, Tanrı'nın emirlerine uydukları takdirde kavuşacaklar, aksi takdirde başlarına lanet gelecektir...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakMoşe, antlaşmaya ve onun geniş, yol gösterici prensiplerine dair bir girişin ardından, şimdi, Devarim kitabının, 12. bölümünden 26. bölümüne kadar olan daha büyük kısmını işgal eden ayrıntılara geçmektedir.

aile perasasi

BU HAFTANIN PERAŞASINDAN
Birine yakın olmanın çeşitli yolları vardır. bunlardan biri ona fiziksel olarak yakın olmaktır. Ancak manevi anlamda yakın olmak, ondan öğrenmeye çalışmak ve iyi özelliklerini benimsemektir.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Tarlanın kenarında duran meyve kasalarını göstererek, “Şu elmaların kokusuna bak, muhteşem!” diye bağırdı Dani heyecanla.

Bu sırada çocuklar, tarla sahibinin, kasalardan birini alarak köye doğru yürümeye başladığını görünce, hemen peşine takıldılar. Adam üzerinde ‘Koen Ailesi’ yazan bir evin kapısının önünde durdu ve kapıyı çaldı. İçeriden bir adam çıktı ve tarla sahibi adama, “Bu, Teruma Gedola! Size getirdim” dedi.

Dani, “Ne güzel, ihtiyaçlılara bağışta buluyor!” dedi.