Pinehas

ÖzetAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir: Tanrı ona ebedi bir barış antlaşması ve Koenlik bahşeder.

Haftanın Peraşası Bülteni

Aaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Koronavirüs küresel salgını bir dizi derin ahlaki ve siyasi meseleyi gün yüzüne çıkardı. Acaba hükümetler, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ne kadar ileri gitmelidir?

aile perasasi

Doğru olduğunu bildiğimiz şeyler için, zor olsa da, mücadele etmemiz gereken zamanlar vardır. Baş Rahip Aaron'un torunu Pinhas, barış sever bir kişiydi. Ama Yahudi insanların hayatlarına mal olacak bir haya yaptıklarını gördü.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dina, "Baksana herkes nasıl heyecanla Mişkan'ın önünde bekliyor" dedi.

Dani olup biteni anlamaya çalışıyordu. "Sanırım Erets Yisrael'in kabileler arasında ne şekilde dağıtılacağına karar veriliyor. Acaba Erets Yisrael'in en güzel bölgesi hangi kabilenin olacak?"

Dina ve Dani olup biteni yakından görmek için Mişkan'a biraz daha yaklaştılar.

Elazar Akoen, göğsünde taşıdığı 'Urim ve Tumim' levhaları ile insanların karşısına geçmiş duruyordu. Yanında iki kutu vardı. Kutulardan birinde kabilelerin isimleri, diğerinde ise Erets Yisrael'deki on iki farklı bölgenin isimleri yazıyordu.