Balak

Özet Moav kralı Balak, Bene-Yisrael'e lanet okuması için peygamber Bilam'ı çağırır. Yolda, Tanrı ona engel olması için bir melek gönderir. Meleği gören eşek ters davranışta bulununca, durumun farkında olmayan Bilam tarafından dövülür. Bilam ancak eşeğin dilinin mucizevi şekilde açılması sonucunda meleği fark eder.

Haftanın Peraşası Bülteni

Külleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızılİnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakBalak ve Bilam’ın ve edilmesine niyetlenilen, ama birer berahaya dönüşen bedduaların hikâyesi hakkında haklı olarak birçok soru sorulmuştur. 

aile perasasi

BU HAFTANIN PERAŞASINDAN

Aynı amaca ulaşmaya çalışan iki kişinin seçeneği vardır: Ya birbirlerine karşı yarışırlar, ya da işbirliği yapıp beraber çalışırlar. İkinci seçenek çok daha güzel ve çok daha etkilidir.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Vay canına, şu maznaraya bak" dedi Dani heyecanla. 

Dani ve Dina, yüksek bir tepenin üzerinden aşağı çöle doğru bakıyorlardı. Yanyana kurulu bir çok çadır gördüler. Sonra birden Dani ve Dina eşekler üzerinde onlara doğru yaklaşan bir kafile fark ettiler. Kafileye liderlik yapan kişi katır üzerinde ve en önde yolculuk ediyordu. Önemli birine benziyordu.

Adam yanındakilere, "Bana yedi adet sunak inşa edin. Korbanları sunduktan sonra günümü deneyeceğim" dedi.

Dina Dani'ye diğer tarafa geçmek için işaret etti ve ona, "Sanırım bu adam Bilam" diye fısıldadı. 

Dani, "Bilam mı?" diye hatırlamaya çalıştı ve sonra, "Bu, Am Yisrael'e beddua etmesi için getirilen adam değil mi?" diye sordu. 

Dina, "Evet, evet. Hadi gel de neler olacak bir bakalım" dedi.