Korah

ÖzetKorah, Midraş'a göre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır.

Haftanın Peraşası Bülteni

Korah, Midraş'agöre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Korah toprak tarafından yutulmuştu, ama ruhu hâlâ hayattadır ve canlıdır; hem de en beklenmedik yerde – Britanya ve Amerika’daki üniversitelerde.

aile perasasi

Fark etsek de etmesek de, çevremiz, yani etrafımızdaki insanlar, bizim kim olduğumuzu önemli bir şekilde etkilerler.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

“İnsanların elindeki bu asalar da ne?” diye sordu Dani.

Dina asalardan birini işaret ederek, “Bak burada Elitsur Ben Şedeur yazıyor” dedi ve sonra bir diğerini göstererek, “Burada da Avidan Ben Gidoni yazıyor. Acaba adı geçen bu insanlar da kim?” diye düşündü.

Dina ve Dani, insanların arkasından Mişkan’a girdiler. Orada, Moşe tüm asaları toplayıp bir kenara koydu.

Ertesi gün Dani ve Dina yeni güne uyandıklarında, gördükleri karşısında çok şaşırmışlardı. Asalardan biri çiçek açtı, filizlendi ve badem verdi.