Bear

Özet Tanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir. Tüm toprak işleri yedi yılda bir durdurulmalı ve herkes, insan ve hayvan, toprağın ürününü serbestçe alabilmelidir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Vayikra kitabı, sonuna yaklaşırken, halkın Tanrı ile olan antlaşmasına bağlı kalması halinde bunu takip edecek bereket ve nimetlerin bir özetini sunmaktadır. Bunun ardından, aksi durumda başlarına gelecek olan lanetleri tarif etmektedir. Genel prensip açıktır: Tanah döneminde, ulusun kaderi, ulusun tutum ve davranışının bir aynasıydı. Eğer halk iyi bir davranış içindeyse, ulus refah içinde gelişecekti. Kötü davranmaları halinde, sonunda kötü şeyler meydana gelecekti. Peygamberlerin bildiği buydu. Martin Luther King’in mealen belirttiği gibi: “Ahlaki evrenin kavisi uzundur, ama adalete doğru meyleder. Her zaman, belki hemen o anda değil, ama sonuçta iyi iyiyle ödüllendirilir, kötü de kötüyle cezalandırılır.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

aile perasasi

Aile Peraşası Bear

BU HAFTANIN PERAŞASINDAN

Bu haftanın Peraşasında, Tanrı, Yahudi insanlara her yedi yılda bir, tarlalarını dinlendirmelerini ve tohum ekmemelerini söyler. Bunu yaparlarsa, kayba uğramayacaklarına söz verir ve çift ürün almaları için bir mucize gerçekleştireceğini açıklar.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dani ve Dina meyve bahçesinin kapısını açık görünce içeri girdiler.

Ağaçların arasında yürürlerken Dina, “Şu meyvelerin güzelliğine bak.Meyvelerin tadına bakmayı çok isterdim” dedi.

Dani, “İşte bahçenin sahibi geliyor. Belki ondan izin alabilirsin?” dedi.