Bear

Özet

Tanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Bear ve Behukotay peraşalarıyla üçüncü kitap olan Vayikra sonlanmakta ve yerini Bamidbar kitabına bırakmaktadır. Oldukça kısa bir peraşa olan Bear içinde oldukça fazla konu ve kural işlenmektedir. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Bear & Behukotay Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bear & Behukotay Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bear & Behukotay Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Vayikra kitabının en son peraşasında, bir ulusa karşı uyarı yollu telaffuz edilmiş en dağlayıcı beddualardan birinin ortasında, Hahamlarımız som altından bir benek bulmuşlardır.

aile perasasi

Bu haftanın Peraşasında, Tanrı, Yahudi insanlara her yedi yılda bir, tarlalarını dinlendirmelerini ve tohum ekmemelerini söyler.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dani ve Dina meyve bahçesinin kapısını açık görünce içeri girdiler.