Emor

ÖzetEmor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar. Bir insan, ölüyle temas ettiği takdirde, manevi saflığını kaybeder (="Tame" olur). Bu, kötü değil, aksine bazı durumlarda kaçınılmaz bir durumdur; sadece belirli bir arınma sürecini gerektirir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Emor ("Söyle") peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Peraşamızın başlıca kaynak teşkil ettiği Sukot bayramıyla ilgili çok garip bir şey vardır. Bir yandan, Sukot, neşeyle azami derecede bağdaştırılan bayramdır. Peraşamızda neşeden bahsedilen tek bayram budur: “Ve Tanrı’nız A-Şem’in huzurunda yedi gün boyunca neşeleneceksiniz” (Vayikra 23:40). Tora’nın bütününde, Roş Aşana, Yom Kipur ve Pesah bağlamında neşeden hiç bahsedilmemektedir. Neşeden, Şavuot’la bağlantılı olarak bir kez ve Sukot’la bağlantılı olarak üç kez bahsedilmektedir. Bayramın ismi de bundan kaynaklanmaktadır: zeman simhatenu, neşemizin bayramı.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

aile perasasi

Aile Peraşası Emor

BU HAFTANIN PERAŞASINDAN

Hayvanları da Tanrı yaratmıştır ve bu nedenle onlara iyi davranılmasını ister. Bu haftanın Peraşası, hayvanlara nasıl davranmamız gerektiğini, onların duygularına bile dikkat etmemizi, hatta bir buzağıyı doğduktan sonra annesinin yanından ayırmamamız gerektiğini öğretir. Tora, Tanrı'nın yarattığı ister uçan isten yüzen ister yürüyen olsun, bütün canlılara karşı şefkatli olmayı öğretir.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

"Bak, yangın!” diye bağırdı Dani heyecanla.

Sonra yoldan geçen bir çocuğa, “Affedersiniz, o evde kim oturuyor biliyor musun?” diye sordu.

“Bilmiyor musun?” diye cevap verdi çocuk ve devam etti, “Burası Rabi Şimon Bar Yohay’ın evi. Kutsal bir ateş onun evini çevreliyor.”

“Peki şurada oturup ağlayan insanlar kim?” diye sordu Dani.