Şemini

semini "Yedi açılış gününü" takip eden sekizinci gün, Aaron ve oğulları "Koanim - Koenler" olarak görev yapmaya başlarlar; Mizbeah'taki korbanları yakmak üzere "Tanrı'nın Önünden" bir ateş çıkar ve Şehina, Mişkan'a yerleşir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Aaron’un oğulları ile ilgili meydana gelen trajedi ve bu duruma Aaron’un verdiği tepki veya tepkisizlik önemli dersler içermektedir. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Şemini Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Şemini Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Şemini Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

rav naftali haleva videoRav Naftali Haleva'nın Şemini Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakAslında sevinçli bir gün olması gerekiyordu. Bene-Yisrael Mişkan’ı tamamlamışlardı. Yedi gün boyunca Moşe, Mişkan’ın takdisi için hazırlıklar yapmıştı.

aile perasasi

'Kendi grubumuzdan' ve bize benzeyen kişilere yardım etmek ve iyi davranmak doğaldır. Ama asıl iyi kalplilik bu davranışımızı diğer kişilere, bizden farklı olanlara da karşı gösterebilmektir.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Merhaba arkadaşlar,

Hiç ‘Ahnasat Sefer Tora’ yani yeni bir Sefer Tora’nın sinagoga getirilmesinden etkilenmeyen birine rastladınız mı?