Şemini

Özet "Yedi açılış gününü" takip eden sekizinci gün, Aaron ve oğulları "Koanim - Koenler" olarak görev yapmaya başlarlar; Mizbeah'taki korbanları yakmak üzere "Tanrı'nın Önünden" bir ateş çıkar ve Şehina, Mişkan'a yerleşir.

Haftanın Peraşası Bülteni

"Yedi açılış gününü" takip eden sekizinci gün, Aaron ve oğulları "Koanim - Koenler" olarak görev yapmaya başlarlar; Mizbeah'taki korbanları yakmak üzere "Tanrı'nın Önünden" bir ateş çıkar ve Şehina, Mişkan'a yerleşir...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Aaron’un, Mişkan’ın ibadete adandığı gün ölen iki büyük oğlu Nadav ve Aviu’ya dair anlatım, Tora’daki en trajik anlatımlardan biridir. Bu olaydan tam dört ayrı yerde söz edilmektedir. İkisinin ölümü, ulusal bir kutlama günü olması gereken bir zamanı, derin bir keder gününe çevirmişti. Evlatlarını kaybeden Aaron, konuşamamıştı. Kampın ve halkın üzerine bir matem duygusu çökmüştü. Tanrı daha önce Moşe’ye, Tanrısal Mevcudiyet’in kampın içinde bulunmasının tehlikeli olduğunu söylemişti (Şemot 33:3), ama Moşe bile bu kadar ciddi bir olayın meydana geleceğini tahmin edememişti. Acaba Nadav ve Aviu’nın yanlışı neydi?

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

aile perasasi

BU HAFTANIN PERAŞASINDAN

'Kendi grubumuzdan' ve bize benzeyen kişilere yardım etmek ve iyi davranmak doğaldır. Ama asıl iyi kalplilik bu davranışımızı diğer kişilere, bizden farklı olanlara da karşı gösterebilmektir. Bu haftanın peraşasında kaşer olmayan ve yenmeyen çeşitli kuş türleri anlatılır.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Merhaba arkadaşlar,

Hiç ‘Ahnasat Sefer Tora’ yani yeni bir Sefer Tora’nın sinagoga getirilmesinden etkilenmeyen birine rastladınız mı? Sanırım cevabınızı duyar gibiyim: Hayır! Yeni bir Sefer Tora’nın heyecanını mutlaka ki herkes içinde hisseder. Bu bağlamda insanların Tora’nın etrafında şarkılar söylemesi ve danslar etmesi de çok doğaldır.

En son Ahnasat Sefer Tora törenine katıldığımda, sinagogun Rav'ı büyük bir heyecanla Sefer Tora'nın çevresinde dans ediyordu. Sınıf öğretmenim Bay Levi de kalabalığın arasındaydı ve neşeli bir surat ifadesiyle alkış tutuyordu.

Babama, "Sinagogdaki tüm bu yetişkin insanların, çocuklar gibi heyecanlanıyor olmaları komik değil mi?" diye sordum.