Tsav

Özet Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Aftara – Tora’dan haftalık peraşanın okunmasının yanı sıra peygamber kitaplarından bir parça – okuma uygulamasının tesisi çok eskidir, en az 2000 yıl öncesine dayanır. Otoriteler bu uygulamanın ne zaman, nerede ve neden tesis edildiğinden emin değildirler. Bazılarına göre bu, IV. Antiyohus’un MÖ ikinci asırda Yahudi uygulamalarını ortadan kaldırma teşebbüslerinin ateşlediği ve Hanuka bayramını kutlamamızın sebebi olan isyan zamanında başlamıştır. O dönemde, geleneksel bilgilerimize göre, Tora’nın cemaat halinde okunması yasaklanmıştı. Bu nedenle Hahamlarımız, peygamberler kitabından, insanlara haftalık peraşanın konusunu hatırlatacak temaya sahip bir parça okumamızı öngörmüşlerdir.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

aile perasasi

BU HAFTANIN PERAŞASINDAN

Bu haftanın Peraşası, bize, biriyle nasıl, 'verici olarak' yakınlaşacağımızı öğretir. Peraşa, Tanrı'nın Mişkan'da sunmamızı istediği farklı korban çeşitlerinden bahseder. "Korbanot" kelimesi İbranice'de, 'yakınlaşmak' sözcüğünden gelir.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

“Anne ben giyindim ve hazırım” dedi tatlı kız annesine. 

“Ben de hazırım” dedi kardeşi.

Anneleri, elbiseleri toplayıp, komşudan ödünç aldığı gümüş çanak çömlekleri çuvala koyarken, çocuklar da son bir kez piramitlere bakıyorlardı. Anne, çuvalın ağzını bağladıktan sonra çocuklara neşeli bir ses tonuyla; “Hazır mısınız? Birazdan anneanne ve dedeniz de gelecekler. Birlikte Pesah korbanından yiyeceğiz.”