Teruma

teruma

Yisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir: Altın, gümüş ve bakır; mavi, erguvani ve kırmızı yün; keten, tiftik, hayvan derileri, ağaç, zeytinyağı, baharat ve bazı değerli taşlar.

Haftanın Peraşası Bülteni

 İnanç bir şeyin varlığını bilmeden, görmeden ve dokunmadan kabul etmek anlamına gelir. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Teruma Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Teruma Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Teruma Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakTeruma ile başlayan ve Tetsave, Ki Tisa, Vayakel ve Pekude ile devam eden peraşalar serisi birçok yönden kafa karıştırıcıdır. 

aile perasasi

Her insanın içinde birbirine zıt iki dürtü bulunur. Bunlardan biri, insanın cömert davranarak zamanını, eşyalarını ve enerjisini başkalarıyla paylaşmasını ister.

Talmud Tora Çoçuk PeraşasıBu haftadan itibaren Dani ve Dina'yla zaman tünelinde yolculuk edeceğiz.