Vayetse

vayetseEsav'dan kaçan Yaakov Beer-Şeva'dan ayrılır ve annesinin ailesinin yaşadığı yer olan Haran'a doğru yola çıkar ve Moriya Dağı'na ulaşır.

Haftanın Peraşası BülteniYaakov Avinu anne ve babasının emrine uyarak Beer Şeva’dan Haran’a doğru yola çıkar. 

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Vayetse Peraşa yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayetse Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Avraam, Yitshak veya Moşe değil de, özellikle Yaakov’u Yahudi halkının gerçek babası haline getiren nedir? 

aile perasasiBazı insanlar hayalperestken, bazıları daha gerçekçidir ve ayakları yere basar.

Talmud Tora Çoçuk PeraşasıDevlet bakanlarından birinin mahalleyi ziyarete geleceğini öğrendiğimizde, mahalledeki herkesin heyecanını görmeliydiniz.