Vayera

vayera Kendisini sünnet ettikten üç gün sonra, Avraam Tanrı tarafından ziyaret edilir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, 99 yaşındaki sünnetini takip eden üçüncü günde, Avraam Avinu'ya görünür...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Yitshak’ın kurban edilmek üzere bağlanması hakkında birçok defalar yazdım. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Şalom Arkadaşlar, 

Hayim rahatsızlığı sebebiyle birkaç gündür okula gelemiyordu. Yosi arkadaşlarına, “Kim Hayim’i ziyarete gelmek ister?”diye sordu.

aile perasasi

Bazı insanların iyi yönlerini görmek kolaydır. Erdemleri etraflarına ışık saçar. Ama bazen de durum böyle değildir.