Noah

Noahİlk insanın yaratılışından Noah'a kadar on nesil geçmiştir. İnsanlık, dünyayı ahlaksızlık, putperestlik ve hırsızlıkla son derece yozlaştırmıştır.

Haftanın Peraşası Bülteni

Noah peraşasını okurken iki neslin davranışlarını ve bu nesillere verilen Tanrısal cevabı görmek mümkündür. 

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Noah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Noah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Noah’a dizilen övgünün Tanah’ta başka bir emsali yoktur. Tora’nın söylediğine göre Noah, “tsadik bir adamdı, kendi nesillerinde kusursuzdu; Tanrı’yla birlikte yürürde Noah.”

aile perasasiBir işe yeniden başlamak, bir çok açıdan, o işe yeni başlamaktan çok daha zor olabilir.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Sabah Meir yanıma geldi ve dikkatimi sınıftan bir çocuğa yöneltti. Çocuk, her nedense bahçede tek başına oturuyor, diğer çocuklarla oynamıyordu.