Bereşit

Beresit

"Başlangıçta" Tanrı tüm evreni ve zamanı yoktan yaratır. Bu yaratılış süreci Tora'da altı gün olarak tanımlanan altı birim zamanda devam eder. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bereşit Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bereşit Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Eğer liderlik çözümse, o zaman sorun nedir? Bu konuda Tora son derece açık ve belirgindir. Sorun, sorumluluk alma başarısızlığıdır.

aile perasasiBir hata yaptığımız zaman, suçu başkalarına atma eğiliminde oluruz.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Şalom Lekulam, Herkese Merhaba,

Size de bazen canınızı sıkan şeyler oluyor mu?