Bereşit

Özet"Başlangıçta" Tanrı tüm evreni ve zamanı yoktan yaratır. Bu yaratılış süreci Tora'da altı gün olarak tanımlanan altı birim zamanda devam eder. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. İkinci gün “üst sular” ile “alt suları” ayırarak gökleri oluşturur...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Yalnız İnanç Adamı adlı eserinde, Rabi Soloveitchik, Bereşit’in yaratılış hakkında iki ayrı anlatım içerdiğine dikkatimizi çekmiştir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

aile perasasiBir hata yaptığımız zaman, suçu başkalarına atma eğiliminde oluruz. Özellikle de, bu, bizi yanlış davranmaya iten bir başkasıysa, gerçekleşir.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Şalom Lekulam, Herkese Merhaba,

Size de bazen canınızı sıkan şeyler oluyor mu?