Yahudi Mistisizmi - Kabala

KabalaKabala sözcüğü, İbranice “almak, kabul etmek” anlamına gelen kökten türemiştir; kişinin uzman bir Kabalacıdan, genellikle bire bir aldığı bir öğretim türüdür.