Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Şofetim peraşası, Yahudilik’teki, Hahamlarımız tarafından “üç taç” olarak adlandırılan üç liderlik tipinin – Koenlik, krallık ve Tora klasik kaynağıdır. 

Rav Sacks ile Liderlik Konulu Dersler