Yazdır

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Şofetim peraşasında Moşe, Yahudiliğin büyük kurumlarından bahseder: mahkemeler, yargıçlar, memurlar, Krallar, Koenler, Leviler ve Peygamberler.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak