Yazdır

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Bamidbar peraşası genellikle zeman matan toratenu, yani “kanunumuzun verilme zamanı” olarak adlandırılan Şavuot bayramından, yani Tanrı’nın Sinay’da açığa çıkışından önceki Şabat gününde okunur. Bu nedenle Hahamlarımız, hiçbir şeyin rastlantısal olmadığı inancıyla, ikisi arasında bazı bağlantılar aramışlardır.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak